AS “Latvenergo” būvē Baltijā lielāko siltuma akumulācijas iekārtu


AS “Latvenergo” TEC-2 teritorijā norit siltuma akumulācijas iekārtas būvniecība, kas būs lielākā un vienīgā siltuma akumulācijas tvertne Baltijas valstīs ar siltumnesēja tilpumu līdz 18 tūkst. m³. Apjomīgais un mūsdienīgais risinājums nodrošinās efektīvāku kurināmā izmantošanu valstī, samazinās energoresursu patēriņu un palielinās TEC konkurētspēju.

Projekts 4.3.1.0/18/A/021 ar nosaukumu “Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS “Latvenergo” ražotnē TEC-2” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projekta kopējie izdevumi ir 9 045 041,85 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir 8 544 841,85 EUR. Paredzētais ES līdzfinansējums sastāda 30% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 2 563 452,55 EUR.

Siltuma akumulācijas sistēma nodrošinās primāro energoresursu ietaupījumu (ne mazāk kā 2 421  MWh/gadā), CO2 samazinājumu (ne mazāk kā 9 041  t/gadā) , kā arī akumulēs siltumenerģijas daudzumu vismaz 65 013 MWh/gadā. Šīs siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana palielinās siltumapgādes drošumu Rīgas centralizētā siltumapgādes sistēmas (CSS) labajā krastā. Tā sekmēs ne tikai energoresursu ekonomiju un efektivitātes rādītāju uzlabošanu, bet arī palielinās TEC-2 energobloku izmantošanu koģenerācijas režīmā, radīs papildu nosacījumus elektrības un siltuma zemākai tirgus cenai Rīgā un visā valstī.

AS "Latvenergo" TEC-2 teritorijā 2020. gada jūnijā tika pabeigta siltuma akumulācijas tvertnes pamatkonstrukciju izbūve.  Šobrīd projektā "Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS "Latvenergo" ražotnē TEC-2" joprojām norit būvniecības darbi. 2019.gada rudenī ielikti pamati, un 2020. gada janvārī uzsākta siltuma akumulācijas tvertnes būvniecība, kas pašlaik jau ir sasniegusi projektēto augstumu – 47,8 metri.

2020.gada maijā veikta pievienojuma izbūve siltumtīklam un noslēdzošās armatūras uzstādīšana uz TEC-2 energobloku līnijām. 2020.gada jūnijā izbūvēti inženierkomunikāciju estakāde un sūkņu pamati, uzsākta tehnoloģisko cauruļvadu montāža. Jūlijā uzstādīti sistēmas galvenie sūkņi. 2020.gada augustā akumulācijas tvertne uzpildīta ar siltumnesēju un veikta tvertnes hidrostatiskā pārbaude. Septembrī pabeigta tehnoloģisko cauruļvadu izbūve un novembra beigās pabeigta akumulācijas tvertnes un tehnoloģisko cauruļvadu siltumizolācijas izbūve. 

Siltuma akumulācijas sistēma dod iespējas nodalīt siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu, tādējādi palielinot TEC-2 darbības elastību un iespējas labāk pielāgot režīmus atbilstoši elektroenerģijas tirgus apstākļu izmaiņām. 

Būvniecības darbi turpināsies līdz 2020.gada decembra sākumam. Siltuma akumulācijas sistēmas ieregulēšanu un pārbaudes bija plānots veikt līdz 2020. gada oktobra beigām, bet  Covid-19 izplatības dēļ akumulācijas sistēmas izbūvei paredzēto iekārtu piegāde no Eiropas ražotājiem kavējas. Tādēļ siltuma akumulācijas sistēmas ieregulēšana un pārbaudes pārcēlās uz 2020.gada decembri - 2021.gada janvāri. TEC-2 siltuma akumulācijas sistēmu plānots pieņemt ekspluatācijā 2021.gada februārī.