Informējam, ka Enerģētikas muzejs Ķegumā un Pļaviņu HES vēstures ekspozīcija atvērta apmeklētājiem otrdienās – svētdienās. Ekskursijas AS "Latvenergo" ražotnēs nav pieejamas.
Jautājumu gadījumā sazinieties pa kontakttālruni:
+371 26423642
+371 20208952

Pieteikuma anketa

Ekskursijas dalībnieku saraksts

(aizpilda tikai par pilngadīgām personām)

Anketā iekļautie personas dati tiks izmantoti AS "Latvenergo" ražotņu un Enerģētikas muzeja apmeklējuma nodrošināšanai un apstrādāti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem un AS “Latvenergo” izstrādātajiem Klientu personas datu apstrādes principiem.