Šī vietne ir paredzēta informēšanai par krāpšanas, negodprātīgas rīcības gadījumiem, lēmuma ietekmēšanas mēģinājumu vai normatīvo aktu pārkāpumiem Latvenergo koncernā.

Pievienot dokumentu (.doc, .pdf, .png, .jpeg, .docx, .eDoc*)
*Iespēja iesniegt elektroniski parakstītu Trauksmes cēlēja ziņojumu.  

Ievelciet failus šajā laukā vai klikšķiniet virsū lai sāktu augšupielādi

Lūdzam šeit norādīt Jūsu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, ja Jūs to vēlaties! Sniegtā informācija tiks pārbaudīta arī gadījumā, ja iesniegsiet ziņojumu anonīmi, bet vēršam uzmanību, ka šādā gadījumā Jūs nevarēsiet saņemt normatīvajos aktos paredzēto aizsardzību kā trauksmes cēlējs.

Jūsu kā trauksmes cēlēja tiesības tiks aizsargātas atbilstoši Trauksmes celšanas likumam.