Šī vietne ir paredzēta informēšanai par krāpšanas, negodprātīgas rīcības gadījumiem, lēmuma ietekmēšanas mēģinājumu vai normatīvo aktu pārkāpumiem Latvenergo koncernā.

Pievienot dokumentu (.doc, .pdf, .png, .jpeg, .docx) 

Ievelciet failus šajā laukā vai klikšķiniet virsū lai sāktu augšupielādi

Lūdzam šeit norādīt Jūsu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, ja Jūs to vēlaties! Sniegtā informācija tiks pārbaudīta arī gadījumā, ja iesniegsiet ziņojumu anonīmi, bet vēršam uzmanību, ka šādā gadījumā Jūs nevarēsiet saņemt normatīvajos aktos paredzēto aizsardzību kā trauksmes cēlējs.

Iesniegto ziņojumu izskatīsim un Jūsu norādītos personas datus apstrādāsim sabiedrības interesēs un juridiskā pienākuma izpildei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Jūsu kā trauksmes cēlēja tiesības tiks aizsargātas atbilstoši Trauksmes celšanas likumam.