• Plakāts "Nelietojiet metāliskas ietveres!". 20. gadsimta 60. gadi
 • Plakāts "Tas ir bīstami!". 20. gadsimta 60. gadi
 • Plakāts "Neaiztiec!". 20. gadsimta 60. gadi
 • Plakāts "Ievēro noteikumus!". 20. gadsimta 60. gadi
 • Plakāts "Neatļaujiet!". 20. gadsimta 60. gadi
 • Plakāts "Nepieskaries!". 1963. gads
 • Plakāts "Apdraud dzīvību!". 20. gadsimta 60. gadi
 • Plakāts "Nelietojiet elektroierīces ar bojātu izolāciju. Tas ir bīstami dzīvībai!". 1963. gads
 • Plakāts "Attālumam no elektrolīnijas vadiem līdz mājas jumtam jābūt ne mazāk kā 2,5 metri!". 1963. gads
 • Plakāts "Neļaujiet bērniem spēlēties zem gaisvadu elektrolīnijām. Tas ir bīstami dzīvībai!". 1963. gads
 • Plakāts "Nelietojiet galda lampas un sadzīves elektroierīces ar bojātu izolāciju. Tas ir bīstami dzīvībai!". 1963. gads
 • Plakāts "Neļaujiet bērniem ieslēgt elektroierīces, spēlēties vai atrasties tuvumā ieslēgtām elektroierīcēm!". 1963. gads
 • Plakāts "Bojāta vadu izolācija var radīt ugunsgrēku vai nejauši pieskaroties – elektriskās strāvas triecienu!". 1963. gads
 • Plakāts "Paštaisītu drošinātāju lietošana var radīt elektrības vadu aizdegšanos!". 1963. gads
 • Plakāts "Nelietojiet metāla patronas elektriskajām lampām! Tā var saņemt elektriskās strāvas triecienu!". 1963. gads
 • Plakāts "Nomainot elektriskās spuldzes vai darbojoties ar elektroierīcēm, nepieskarieties metāla priekšmetiem, kas saskaras ar zemi. Tas ir bīstami dzīvībai!". 1963. gads
 • Plakāts "Neuzstādiet antenas gaisvadu elektrolīniju vai mājas elektroievada tuvumā. Tas ir bīstami dzīvībai!". 1963. gads