• Rīgas pilsētas Elektrības uzņēmuma darbinieki pie transformatoru apakšstacijas. 20. gadsimta 20. gadi
 • Rīgas pilsētas Elektrības uzņēmuma elektromontieri. 20. gadsimta 20. gadi
 • Kabeļa nešana 20 kV kabeļtīkla izbūvei Rīgā. 1935. gads
 • Liepājas elektrocentrāles montieri pie Skrundas transformatoru apakšstacijas. 1934. gads
 • Rīgas pilsētas Elektrības uzņēmuma elektromontieri Babītē. 1936. gads
 • Elektrolīnijas balsta celšana. 1940. gads
 • Elektromontieru brigāde darbā Ezerē. Elektrolīnijas balstā strādā montieris P.Ginters. Ap 1941. gadu
 • Traktora MTZ-2 izmantošana elektrolīniju balstu celšanai Skrundā. 1956. gads
 • Elektrolīniju balstu pārvadāšana ar traktoru MTZ-1. 20. gadsimta 50. – 60. gadi
 • Dzelzs masta pacelšana pie Linu kombināta Jelgavā 20 kV elektrolīnijas pārejas izbūvei pār Lielupi. 1956. gads
 • Elektrolīnijas balsta celšana ar autoceltni elektrolīnijas izbūvē Latvijas lauku teritorijā. 20. gadsimta 60. gadi
 • Tehnikas izmantošana elektrolīnijas būvdarbos. 20. gadsimta 60. gadi
 • Traktors ar balstu ceļamo mehānismu elektrolīnijas izbūvē Dobeles apkārtnē. 1969. gads
 • Traktors MTZ-5 ar elektrolīniju balstu pārvadāšanas un uzstādīšanas mehānismu. 20. gadsimta 70. gadi
 • Elektrolīnijas balsta uzstādīšana, izmantojot traktoru MTZ-5 ar balstu ceļamo mehānismu. 20. gadsimta 70. gadi