• Rīgas HES 25 gadu jubilejas nozīmīte "Rīgas HES. Latvenergo". 1999. gads. Foto – Marika Vanaga
 • Nozīmīte "Ķeguma HES – 50". Izgatavota pēc Ķeguma HES elektrometinātāja Arnolda Zaļkalna zīmētās skices. 1989. gads. Foto – Marika Vanaga
 • Nozīmīte "TEC-2". 20. gadsimta 90. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • Nozīmīte "TEC-1". 20. gadsimta 90. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • Nozīmīte "Latvenergo siltumcentrāle Andrejsala 90. 1905 – 1995". 1995. gads. Foto – Marika Vanaga
 • Nozīmīte "Pļaviņu HES celtnieks". 20. gadsimta 60. – 70. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • "Latvenergo" Dienvidu elektrisko tīklu nozīmīte "DET" 20. gadsimta 70. – 80. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • "Latvenergo" Rietumu elektrisko tīklu 100 gadu jubilejas nozīmīte "Ret 100". 1999. gads. Foto – Marika Vanaga
 • Nozīmīte "Daugavas HES kaskāde. Darba veterāns". 20. gadsimta 80. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • Nozīmīte "Pļaviņu HES". 20. gadsimta 80. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • Nozīmīte "Latvglavenergo". 20. gadsimta 70. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • Jubilejas nozīmīte "Latvenergo – 40". 1979. gads. Foto – Marika Vanaga
 • Nozīmīte "Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo"". 1994. gads. Foto – Marika Vanaga
 • "Latvenergo" Dienvidu elektrisko tīklu sporta svētku nozīmīte "DET X sporta svētki. Kandava – 77". 1977. gads. Foto – Marika Vanaga