• Pļaviņu HES celtniecība. 1964. gada 16. marts
 • Pļaviņu HES būvlaukums. 1961. gads
 • Pirmā kubikmetra betona ielikšana Pļaviņu HES būves pamatos. 1961. gada 17. oktobris
 • Pļaviņu HES celtniecība. 1963. gada 12. decembris
 • Pļaviņu HES celtniecība. 1964. gada 9. maijs
 • Pļaviņu HES turbīnas montāža. 1965. gada 11. jūnijs
 • Pastatņu celtņa montāža. 1965. gada 7. jūlijs
 • Daugavas aizsprostošana, uzsākot ūdens līmeņa paaugstināšanu Pļaviņu HES ūdenskrātuvē. 1965. gada 16. jūlijs
 • 200 kVA transformatora nogādāšana Pļaviņu HES būvlaukumā. 1965. gada 5. oktobris
 • Pļaviņu HES 330 kV apakšstacija. 1965. gada 10. novembris
 • Pļaviņu HES ūdenspārgāznes betonēšana. 1966. gada 7. februāris
 • Pļaviņu HES hidroagregāta Nr. 1 montāža. 1966. gada 1. decembris