• Rīgas HES ūdenspārgāznes aizsprosta izbūve. 1974. gada 3. novembris. Fotogrāfs – Viktors Sokols
 • Būvbedres rakšanas darbi Rīgas HES būvvietā. 1967. gada 15. februāris. Fotogrāfs – Viktors Sokols
 • Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju montāža Rīgas HES būvvietā. 1970. gada 2. aprīlis. Fotogrāfs – Viktors Sokols
 • Rīgas HES būvlaukums. 1971. gada 20. jūlijs. Fotogrāfs – Viktors Sokols
 • Rīgas HES hidroagregātu darba kameru izbūve. 1974. gada 20. aprīlis. Fotogrāfs – Viktors Sokols
 • Rīgas HES hidroagregāta Nr. 2 spirālkameras konusa montāža. 1972. gada 8. decembris. Fotogrāfs – Viktors Sokols
 • 300 000 kubikmetra betona ieklāšana Rīgas HES būvē. 1973. gada 24. jūlijs. Fotogrāfs – Viktors Sokols
 • Rīgas HES celtniecība. 1974. gada 17. jūlijs. Fotogrāfs – Viktors Sokols
 • Rīgas HES hidroagregāta Nr. 2 turbīnas montāža. 1974. gada 12. jūlijs. Fotogrāfs – Viktors Sokols
 • Rīgas HES hidroagregāta turbīnas iecelšana darba kamerā. 1974. gada 12. jūlijā. Fotogrāfs – Viktors Sokols
 • Rīgas HES hidroagregātu montāža. 1974. gada 9. septembris. Fotogrāfs – Viktors Sokols
 • Rīgas HES 330 kV apakšstacija. 1974. gada 3. novembris. Fotogrāfs – Viktors Sokols