• TEC-1 galvenās ēkas celtniecība. 1954. gads
  • TEC-1 celtniecības sākums. 1952. gads
  • TEC-1 galvenās ēkas celtniecība. 1953. gads
  • TEC-1 galvenās ēkas celtniecība. 1953. gads
  • TEC-1 pirmā tvaika katla montāža. 1954. gads
  • TEC-1 otrā turboģeneratora iedarbināšanas svinīgais pasākums. 1955. gada jūlijs
  • TEC-1 otrā turboģeneratora iedarbināšanas svinīgais pasākums. 1955. gada jūlijs
  • TEC-1 turbīnu zāle. 1955. gads
  • Grigorijs Behters un Vladimirs Ogorodņiks pārbauda TEC-1 pirmā turboģeneratora darbību. 1956. gads
  • Ilārs Kalniņš veic sadalītāja izolācijas pārbaudi TEC-1 110 kV sadales iekārtā. 1956. gads
  • TEC-1. 1956. gads