• Ķeguma HES Kaplāna tipa turbīna. Izgatavota rūpnīcā "KMW", Zviedrijā. 1938. gads. Foto – Marika Vanaga
 • Ķeguma HES Kaplāna tipa turbīnas lāpstiņu pagrieziena leņķa regulators. Izgatavots rūpnīcā "KMW", Zviedrijā. 1939. gads. Foto – Marika Vanaga
 • Kompresors ar elektromotoru. Izgatavots "Atlas Diesel", Zviedrijā un "Sachsenwerk", Vācijā. 1939. gads. Foto – Marika Vanaga
 • Rezerves ierosinātājs ģeneratora mašīnierosmes aizvietošanai. Izgatavots rūpnīcā "Elektrosila", Krievijas PFSR. 1939. gads. Foto – Marika Vanaga
 • Ķeguma HES apakšstacijas 110 kV jaudas slēdzis. Izgatavots "Siemens-Schuckert", Vācijā. 20. gadsimta 30. – 40. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • 6 kV jaudas slēdzis. Izgatavots "Siemens-Schuckert", Vācijā. 20. gadsimta 30. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • 20 kV strāvmainis. Izgatavots "Siemens-Halske", Vācijā. 20. gadsimta 30. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • 10 kV jaudas slēdzis. Izgatavots "ASEA", Zviedrijā. 20. gadsimta 30. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • 20 kV strāvmainis. Izgatavots "AEG", Vācijā. 20. gadsimta 30. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • 20 kV strāvmainis. Izgatavots "AEG", Vācijā. 20. gadsimta 30. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • Elektroģenerators eļļas sūkņu darbināšanai. Izgatavots "ASEA", Zviedrijā. 20. gadsimta 30. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • Eļļas sūknis ar elektromotoru. Izgatavots "ASEA", Zviedrijā. 20. gadsimta 30. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • 20 kV spriegummainis. Izgatavots "WEB Transformatoren – u. Röntgenverk", Vācijā. 20. gadsimta 30. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • Kompresors. 20. gadsimta 30. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • 20 kV vienfāzu spriegummainis. Izgatavots "Siemens-Halske", Vācijā. 20. gadsimta 30. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • Apakšstacijas Bolderāja 7500 kVA transformators. Izgatavots "AEG", Vācijā, 20. gadsimta 30. gados, rekonstruēts Remontu mehāniskajā rūpnīcā "Latvenergo". 1949. gads. Foto – Marika Vanaga
 • 6-10 kV atdalītājs elektrisko ķēžu slēgumu maiņai un redzama pārtraukuma izveidei. 20. gadsimta 40. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • Ķeguma HES apakšstacijas 20 kV maztilpuma eļļas jaudas slēdzis. Izgatavots rūpnīcā "Elektroaparāts", Krievijas PFSR. 1952. gads. Foto – Marika Vanaga
 • 15 kV transformators. Izgatavots Valsts elektrotehniskajā fabrikā (VEF), Latvijas PSR. 20. gadsimta 50. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • 6 kV atdalītājs elektrisko ķēžu slēgumu maiņai un redzama pārtraukuma izveidei. 20. gadsimta 50. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • Pļaviņu HES Frensisa tipa turbīnas daļa. Turbīna izgatavota Harkovas turbīnu rūpnīcā, Ukrainas PSR. 1965. gads. Foto – Marika Vanaga
 • 20 kV atdalītājs elektrisko ķēžu slēgumu maiņai un redzama pārtraukuma izveidei. 20. gadsimta. 60. gadi. Foto – Marika Vanaga
 • Apakšstacijas "Rēzekne" 110 kV spiestā gaisa jaudas slēdzis. Izgatavots rūpnīcā "Elektroaparāts", Krievijas PFSR. 1970. gads. Foto – Marika Vanaga
 • Rīgas TEC-2 lieltilpuma eļļas jaudas slēdzis. Izgatavots Urālu smago elektromašīnu būves rūpnīcā, Krievijas PFSR. 1978. gads. Foto – Marika Vanaga
 • Apakšstacijas "Imanta" 330 kV spiestā gaisa jaudas slēdzis. Izgatavots Padomju Savienībā. 1986. gads. Foto – Marika Vanaga
 • Ķeguma HES apakšstacijas 110 kV maztilpuma eļļas jaudas slēdzis. Izgatavots Urālu smago elektromašīnu būves rūpnīcā, Krievijas PFSR. 1990. gads. Foto – Marika Vanaga
 • Aizbīdnis Ķeguma HES zivju ceļā. 1939. gads. Foto – Marika Vanaga