Ķeguma hidroelektrostacija un enerģētikas mantojums tagad izzināms interaktīvi


Izpratnei par enerģētikas attīstību, zaļās enerģijas ražošanu AS "Latvenergo", uzņēmuma rūpēm par vidi un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu Enerģētikas muzeja apmeklētājiem pieejams audiogids un interaktīvs Ķeguma hidroelektrostacijas modelis ar izglītojošām spēlēm.

Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja ekspozīcijā Ķeguma prospektā 7/9, Ķegumā, ikvienam interesentam ir pieejams audiogidsLai to izmantotu, ir nepieciešams viedierīcē, vietnē Google Play vai App Store lejupielādēt mobilo lietotni Enerģētikas muzejs un skenēt pie eksponātiem (telpās un brīvdabā) izvietotos QR kodus. Audiogids sniedz iespēju izzināt Latvijas enerģētikas vēsturi un koncerna izaugsmi, uzzināt neparastus stāstus un iepazīties ar unikāliem muzeja eksponātiem. Tāpat var skatīt senas fotogrāfijas un kinohronikas, izspēlēt interaktīvu spēli par Daugavā mītošajām zivīm. Apmeklētāju ērtībai audiogida informāciju var gan klausīties, gan arī lasīt. Personām ar kustību traucējumiem audiogids nodrošina iespēju apskatīt 20. gadsimtā lietoto elektroierīču izstādi "Elektrība dara visu!", kas atrodas muzeja 2. stāvā.

Ķeguma HES interaktīvais modelis stāsta par hidroelektrostacijas uzbūvi, enerģijas ražošanas procesu, priekšnoteikumus stacijas darbības nodrošināšanai, kā arī izzināt ar enerģijas ražošanu saistītus vides aspektus.

Abas Ķeguma HES ražotnes ēkas, aizsprosts ar ūdenspārgāznes aizvariem un tiltu, ir izveidots maketā, ko papildina gaismas, skaņas un kustību efekti. Apmeklētājiem ir iespēja izpētīt arī iespaidīgo Ķeguma HES 3D modeli un uzzināt plašu informāciju par elektrostaciju. Savukārt interaktīvajā spēlē, pareizi novietojot Ķeguma HES hidroagregātu un aizvarus, iespējams simulēt ražotnes darbību un izprast, kā notiek elektroenerģijas ražošana. Videostāstā var uzzināt par Daugavā mītošajām zivīm, AS "Latvenergo" ieguldījumu zivju resursu atjaunošanā un īstenotajiem projektiem zivju dzīvotņu un migrācijas uzlabošanai. Savukārt spēles sniedz iespēju atpazīt Latvijas upēs nārstojošās zivis – zandartu, lasi, taimiņu, kā arī virtuāli iegremdēt mākslīgās nārsta ligzdas upē un izvietot ikrus ligzdu zaros.

Ķeguma HES interaktīvais modelis veicina interesi par fiziku un dabaszinātnēm, sniedz jaunu pieredzi un iesaistošas darbošanās iespējas ikvienam muzeja apmeklētājam, īpaši bērniem un skolēniem.

Ginta Zālīte
AS "Latvenergo"
Enerģētikas muzeja speciāliste