Sadarbībā ar Ogres novada Ķeguma pilsētu tapusi izzinoša dabas taka


Ķegumā izveidota un labiekārtota dabas taka pilsētas iedzīvotājiem un tūristiem. Pastaigājoties var ne vien baudīt dabas skatus, kas paveras uz Daugavu un Ķeguma HES, bet visas takas garumā uzstādītajos stendos un izglītojošās spēlēs iespējams uzzināt par pilsētas vēsturi, interesantākajām apskates vietām, vides vērtībām, Ķeguma HES vēsturi un attīstību.

Stiprinot līdzšinējo veiksmīgo sadarbību ar vietējo kopienu un atsaucoties Ogres novada Ķeguma pilsētas pārvaldes aicinājumam, Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejs iesaistījās piecu informācijas stendu satura izstrādē par Daugavas pirmo hidroelektrostaciju – Ķeguma HES.  Ik vienam takas apmeklētājam tagad ir iespēja uzzināt interesantus faktus par elektrostacijas celtniecības vēsturi, paplašināšanu un modernizāciju,  izzināt stacijas uzbūvi, darbības principus un to, kā ražo videi draudzīgu elektroenerģiju, kā arī skatīt unikālas fotogrāfijas no Enerģētikas muzeja krājuma.

Dabas takā izveidots arī informatīvs stends, kas ļauj uzzināt par Ķeguma pilsētas vēsturi un ievērojamākām apskates vietām. Izglītojošā spēle iepazīstinās bērnus ar Daugavā mītošajām ar zivīm, to veidiem un raksturojumu. Savukārt augu puzle dod iespēju savienot augu attēlus, apgūstot to nosaukumus. Interesants ir arī izglītojošais stends, kas ļauj iepazīties ar koku veidiem un noskaidrot, kādu sugu kokiem katra lapa pieder. Informācijas stendā par kukaiņiem, noskaidrosi, kādas ir dabas takā vai tās tuvumā visbiežāk sastopamākās skudras, gliemji un rāpuļi. Savukārt uz diviem izglītojošajiem soliņiem takas sākumā un beigās bērni izzinās Daugavas krastos vai tās tuvumā esošos iežu veidus.

Izmantojot stendos redzamos QR kodus, attālināti var gūt noderīgu informāciju par AS "Latvenergo", iepazīt enerģētikas mantojumu un nozares attīstību Enerģētikas muzeja izstrādātajā interneta vietnē https://energetikasmuzejs.lv

Dabas taka atrodas Daugavas labajā krastā, gar Smilšu un Daugavgrīvas ielu. Takas sākums atrodas pie Ķeguma skatu platformas un stiepjas gandrīz 1 km garumā.