Enerģija ir viens no svarīgākajiem elementiem sabiedrības attīstībā, kas sniedz tiešu ieguldījumu ekonomikas izaugsmē. Latvenergo koncerns ir neaizstājams Latvijas vadošais elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotājs, kas turpina attīstīt atjaunīgo resursu izmantošanu. Mēs ražojam elektroenerģiju valstī lielākajās stacijās un sniedzam iespēju kļūt par tās ražotājiem arī saviem klientiem.


Ilgtspējīga

Latvenergo ir viens no videi draudzīgākajiem elektroenerģijas ražotājiem Eiropas Savienībā.

Diversificēta

Savstarpēji izmantojot hidroelektrostaciju un termoelektrocentrāļu atšķirīgās ražošanas iespējas, tiek iegūta tirgū konkurētspējīgākā enerģija.

Efektīva

Modernizētās ražotnes ļauj izmantot energoresursus visefektīvākajā veidā.

Daugavas HES

Latvijas lepnuma – Daugavas trīs hidroelektrostaciju kaskādes kopējā elektriskā jauda ir 1558 MW. Tās ir neaizstājamas valsts ekonomikā un enerģētiskajā neatkarībā. Šobrīd notiekošā vērienīgā HES rekonstrukcija ļaus tām nākotnē saražot vēl vairāk elektroenerģijas.

 Daugavas HES kaskāde vislabākajā veidā izmanto lielāko elektroenerģijas ražošanas resursu Latvijā – ūdeni. Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas HES ir valstī lielākās hidroelektrostacijas, kas nodrošina augstu atjaunīgās enerģijas īpatsvaru ne tikai Latvenergo koncerna ražošanas portfelī, bet arī Latvijā kopumā. Daugavas HES kaskādes darbība ir viens no svarīgākajiem  iemesliem, kas ļauj Latvijai jau ilgstoši atrasties starp Eiropas Savienības zaļākajām valstīm, un 2019. gadā mūsu valsts zaļās enerģijas jomā bija otrajā vietā aiz Zviedrijas

Katrai HES ir sava īpaša loma Latvijas energosistēmas vēsturē. Ja 1939.gadā, Ķeguma HES bija sava laika modernākā būve Eiropā, tad Pļaviņu HES izbūvē ir pielietotas unikālas tehnoloģijas, un joprojām tā ir viena no lielākajām hidroelektrostacijām Eiropā. Latvenergo ražošanas portfelī svarīga loma ir arī Aiviekstes HES – līdz Ķeguma HES izbūvei tā bija lielākā HES Latvijā, un pēc rekonstrukcijas tā kļūs par lielāko starp mazajām HES ar jaudu līdz 4 MW.

AS “Latvenergo” TEC

AS “Latvenergo” termoelektrostacijas TEC-1 un TEC-2 ir Latvijas enerģētikas drošības garants, un to uzstādītā jauda – 1025 MW – ir pietiekama Latvijas patēriņa nodrošināšanai. Tās ir bāzes jaudas, kas garantē iespēju ikvienā mirklī saražot vajadzīgo daudzumu elektroenerģijas un garantēt valsts elektroapgādi, ko nevar nodrošināt neviena cita elektrības ražotne mūsu valstī. Atšķirībā no Daugavas HES, kuru izstrāde pilnībā atkarīga no ūdens pieteces, Latvenergo TEC var uzsākt darbību pēc tūlītēja pieprasījuma.

TEC rekonstrukcija un darbināšana koģenerācijas režīmā ļauj maksimāli efektīvi izmantot kurināmo. Tā ir ļāvusi līdz iespējami zemākajam līmenim samazināt kaitīgo izmešu apjomu, kā arī ieviest Eiropas Komisijas prasības kaitīgo vielu koncentrācijas apjomam dūmgāzēs. Tādējādi šīs stacijas nodrošina zemāko iespējamo CO2 izmešu apjomu.

Lai vēl vairāk palielinātu AS “Latvenergo” TEC-2 ražotnes konkurētspēju un efektivitāti elektroenerģijas un siltuma tirgū, uzsākts siltuma akumulācijas tvertnes izbūves projekts.  Tas ļaus uzkrāt koģenerācijas režīmā saražoto siltumenerģiju un tādējādi vēl vairāk paaugstināt TEC darbības elastību. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projekta realizācija veicinās papildu nosacījumus zemākai elektrības un siltuma tirgus cenai nākotnē.

Saules enerģija

Saules enerģija ir ekoloģiski tīrs enerģijas veids, kas piedāvā alternatīvu energoapgādes iespēju gan mājsaimniecībām, gan juridiskajiem klientiem.


Ņemot vērā pasaules fosilo energoresursu pakāpenisku samazināšanos, ir prognozējams, ka laika gaitā saules enerģija gūs arvien lielāku īpatsvaru kopējā energoresursu portfelī.

Kopš 2017. gada Latvenergo ar tirdzniecības zīmolu Elektrum saviem klientiem visā Baltijā piedāvā iegādāties saules paneļus un kļūt par zaļās enerģijas ražotājiem. Šo gadu laikā ir sasniegti ievērojami rezultāti – piemēram, Latvijā katrs trešais līgums par solāro paneļu uzstādīšanu tiek slēgts ar Elektrum.

Uzziniet vairāk par savām iespējām, izmantojot Elektrum Solārais

Vēja enerģija

AS "Latvenergo"  ir pirmais uzņēmums Latvijā, kas sāka izmantot vēja enerģiju elektrības ražošanai, 1995.gadā uzstādot divus vēja ģeneratorus Ainažos. 2013. gadā pabeigta pilnīga abu ģeneratoru renovācija.

Latvenergo koncerna mērķis ir izveidot jaunas ražotnes no atjaunīgās enerģijas avotiem. Koncerna stratēģija paredz  virzīties uz tādu ražošanas jaudu attīstību, kas atbilst primāro resursu diversifikācijas un zemas emisijas projektu kritērijiem. Līdz ar to vēja elektrostaciju pilotprojektā iegūtās zināšanas un pieredze ir  priekšnoteikums koncerna ģenerācijas portfeļa paplašināšanai jau tuvā nākotnē.