Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-3357/LE

Paredzamā līguma priekšmets: Vārstu ar piedziņu un atloku iegāde

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 06.05.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.05.2022 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma