Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-3396/LE

Paredzamā līguma priekšmets: Automātiskā iekārta naftas produktu kinemātiskās viskozitātes noteikšanai

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 16.05.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.05.2022 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma