Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-3397/LE

Paredzamā līguma priekšmets: Jaunciema gatves SES pieslēguma būvprojekta pie 10 kV tīkla izstrāde un atsevišķu SES būvprojekta sadaļu projektēšana

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 17.05.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.05.2022 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma