Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-3408/LE

Paredzamā līguma priekšmets: Sadaļņu pirkums un piegāde

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 18.05.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.05.2022 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma