Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-3410/LE

Paredzamā līguma priekšmets: TEC-2 saimnieciski-dzeramā ūdens cauruļvadu nomaiņa posmā no artēziskā urbuma Nr.3 līdz akai DŪ-2

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 18.05.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 01.06.2022 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma