Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-3411/LE

Paredzamā līguma priekšmets: "Arhitektūras meta (skiču) priekšlikuma izstrāde"

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 18.05.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 03.06.2022 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma