Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-4974/LE

Paredzamā līguma priekšmets: TEC-2 1. energobloka ūdens sagatavošanas iekārtas vadības sistēmas modernizācija

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 20.05.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv