Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-5004/LE

Paredzamā līguma priekšmets: Rīgas HES dienesta galerijās esošo pamatnes atslodzes sistēmas cauruļvadu nomaiņas būvprojekta izstrāde

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 24.05.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv