Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-5006/LE

Paredzamā līguma priekšmets: TEC-1 Gāzes kompresora Nr.1 atjaunošanas remonts

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 24.05.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv