Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-5022/LE

Paredzamā līguma priekšmets: Pļaviņu HES augšas bjefa kravas celtņu ārējo metālkonstrukciju mazgāšana

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 26.05.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv