Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-5034/LE

Paredzamā līguma priekšmets: TEC-2 1. energobloka tvaika turbīnas vadības sistēmas TCS (AC160) modernizācija

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 31.05.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv