Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-5041/LE

Paredzamā līguma priekšmets: Torņa fasādes remonta darbi, Rīgas HES, Doles sala

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 02.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 14.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv