Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-5046/

Paredzamā līguma priekšmets: Topogrāfijas sagatavošana Brīvības gatves un Dzērbenes ielas krustojums Rīgā.

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 01.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 15.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv