Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-5053/LE

Paredzamā līguma priekšmets: Mēbeļu iegāde pēc interjera projekta

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 06.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv