Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-5060/LE

Paredzamā līguma priekšmets: ''Laboratorijas un palīgtelpu projekta izstrāde, Administratīvā ēka, Granīta iela 31, Acone''

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 06.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv