Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-5063/LE

Paredzamā līguma priekšmets: TEC-2 1. energobloka ventilācijas un kondicionēšanas iekārtas (HVAC) vadības sistēmas PCS7 atjaunināšanas priekšizpēte

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 07.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.06.2023 00:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv