Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-5068/LE

Paredzamā līguma priekšmets: Rīgas TEC-2 ūdens sildāmā katla ŪK-1 atjaunošanas remonts

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 07.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv