Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-5072/LE

Paredzamā līguma priekšmets: Ķeguma HES-2 kabeļu tuneļu ventilācijas sistēmas atjaunošanas darbu būvprojekta izstrāde

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 09.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.06.2023 12:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv