Pasūtītājs: AS Latvenergo

Identifikācijas Nr.: CA-5079/LE

Paredzamā līguma priekšmets: Par virtuālo darbstaciju un aplikāciju infrastruktūras tehniskā atbalsta pakalpojuma saņemšanu

Piedāvājuma izsludināšanas datums: 09.06.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu un kvalifikācijas sistēma eis2.latvenergo.lv