Iepirkumu arhīvs

AS "Latvenergo" iepirkumi, kas organizēti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Gads Nosaukums
2018 Klientu zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde (IPR-53033)
2018 OPGW kabeļu līniju un pazemes optisko kabeļu līniju iegāde (IPR-53135)
2018 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2018.-2019.gadā (IPR-53383)
2018 Darbinieku veselības apdrošināšana (IPR-55152)
2018 Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS "Latvenergo" ražotnē TEC-2 (IPR-55985)
2018 Bezceļu transporta līdzekļu un kravas furgonu iegāde 2018.-2020.gadam (ID Nr. IPR-54950)
2018 AS "Latvenergo" objektu fiziskās apsardzes pakalpojuma iegāde (IPR- 55969)
2018 Tehnisko objektu pārvaldības sistēmas atjaunināšana uz IFS lietojumprogrammas 9.versiju (IPR-56523)
2018 Pļaviņu HES hidroagregāta AN10 atjaunošanas remonts (IPR-57150)
2018 Bezceļu transportlīdzekļu un kravas furgonu iegāde 2019.-2020.gadam (ID Nr. IPR-58077)
2018 Rīgas HES hidroagregātu Nr.6, 5 un 3 kabeļu guldīšanas un mehānisko iekārtu demontāžas darbiem azbestu saturošā vidē (IPR-57940)
2019 Pļaviņu HES hidroagregāta AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5 un Nr.6 rekonstrukcija (IPR-58049)
2019 ADVA 100Gbps un 10Gbps datu pārraides iekārtu iekārtu un to komplektējošo daļu pirkums un piegāde (IPR-56631)
2019 Tehnisko objektu pārvaldības sistēmas (TOPS) atjaunināšana (IPR-60115)
2019 Transportlīdzekļu uzturēšanas pakalpojumi 2019.-2021.gadam (IPR-59817)
2019 TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2020. -2021. gadā (IPR-60404)
2019 TEC-2 elektroiekārtu un kontrolmēriekārtu uzturēšanas remonts 2020. -2021.gadā (IPR-60403)
2019 Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma novērtējums 2020. - 2025.gads (IPR-60399)
2019 Microsoft programmatūras licenču uzturēšanas, iegādes, nomas un Microsoft Premier atbalsta pakalpojumu saņemšana (IPR-60446)
2019 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes 2019.-2021.gadam (IPR-60672)
2019 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2020.gadam (IPR-60607)
2019 AS "Latvenergo" mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2020.-2021.gadā (IPR-60606)
2019 Ķeguma HES hidroagregātu HAN1-HAN4 turbīnu ātruma regulēšanas iekārtu nomaiņa (IPR-61561)
2019 Daugavas HES hidroagregātu atjaunošanas remonti 2020.gadā (IPR-61562)
2019 Ķeguma HES transformatoru TN2 un TN3 nomaiņa (IPR-62116)
2019 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2020.gadam (IPR-62146)
2019 AS "Latvenergo" klientu zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde (IPR-62124)
2019 Oracle licenču tehniskā atbalsta pakalpojumu iegāde 2019.-2022.gadam (IPR-61897)
2019 AS "Latvenergo" objektu fiziskās apsardzes pakalpojuma iegāde (IPR-62144)
2019 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas TRIMBLE NIS (ĢIS) uzturēšanas pakalpojuma iegāde (IPR-61264)
2020 AS "Latvenergo" un AS "Sadales tīkls" telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojuma iepirkums (IPR-62286)
2020 M2M mobilo datu pārraides pakalpojuma sniegšana visā Latvijas Republikas teritorijā (IPR-63305)
2020 Ķeguma HES hidroagregātu HAN1-HAN4 turbīnu ātruma regulēšanas iekārtu nomaiņa (IPR-63353)
2020 Pļaviņu HES labā krasta jaunu izpētes un atslodzes urbumu ierīkošana (IPR-63583)
2020 Darbinieku veselības apdrošināšana (IPR-63771)
2020 TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2021. un 2022. gadā (IPR-63929)
2020 TEC-1 gāzes turbīnas GT-1 reduktora remonts (IPR-64381)
2020 Pļaviņu HES hidroagregāta AN9 atjaunošanas remonts (IPR-64384)
2020 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2021.gadam (IPR-64251)
2020 AS "Latvenergo" objektu TEC 1 un TEC 2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana (IPR-64430)
2020 Inženieru konsultantu pakalpojumi Pļaviņu HES hidroagregāta AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5 un Nr.6 rekonstrukcijas projektam (IPR-64520)
2020 M2M mobilo datu pārraides pakalpojuma sniegšana visā Latvijas Republikas teritorijā (IPR-64542)
2020 Rīgas HES kompresoru VSK 1,2,3 nomaiņa un papildu VSK4 uzstādīšana (IPR-64586)
2020 TEC-2 1.energobloka gāzes turbīnas ģeneratora statora tinumu nomaiņa (IPR-65032)
2020 Automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas (AEUS) uzturēšanas un licenču nomas pakalpojumu iegāde 2021. – 2023. gadiem (IPR-65345)
2021 Ķeguma HES transformatoru TN2 un TN3 nomaiņa (IPR-65030)
2021 Par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu AS "Latvenergo" kritiskās infrastruktūras objektiem (IPR-65158)
2021 Elektrisko transporta līdzekļu īpaši ātro uzlādes iekārtu pirkums un piegāde (IPR-65442)
2021 Saimnieciskā nodrošinājuma transporta atjaunošana (IPR-65658)
2021 Rīgas HES kompresoru VSK 1,2,3 nomaiņa un papildu VSK4 uzstādīšana (IPR-66161)
2021 Transportlīdzekļu uzturēšanas pakalpojumi 2021.-2023.gadam (IPR-66122)
2021 Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas DAMBO attīstības pakalpojuma iegāde līdz 2022.gada 31.decembrim (IPR-65771)
2021 Mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2022. un 2023.gadā (IPR-66328)
2021 TEC-2 elektroiekārtas un kontrolmēriekārtas uzturēšanas remonts 2022. un 2023. gadā (IPR-66539)
2021 TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2022. -2023. gadā (IPR-66540)
2021 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes (IPR-66437)
2021 TEC-1 gāzes un tvaika turbīnu ilgtermiņa apkalpošana gāzes turbīnu A4 Upgrade darbības laikā (IPR-65840)
2021 Augstsprieguma līniju garendiferenciālās un releju aizsardzības komandu datu pārraides konvertoru piegāde (IPR-66259)
2021 AS "Latvenergo" objektu TEC 1 un TEC 2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana (IPR-66827)
2021 Ķeguma HES-2 augšas bjefa un Pļaviņu HES lejas bjefa kravas celtņa vadības iekārtu nomaiņa (IPR-66934)
2021 2x250MVA sprieguma paaugstinošo transformatoru piegāde Rīgas HES (IPR-67154)
2021 Rīgas HES ģeneratoru slēgiekārtu un palīgtransformatoru slēgiekārtu piegāde (IPR-67159)
2021 Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana I kārta. Plostu ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta atbalstsienas un ūdens plūsmu novirzošās sienas atjaunošana (IPR-67156)
2021 Rīgas HES palīgiekārtu piegāde projektam "Rīgas HES primāro iekārtu nomaiņa", būvprojekta izstrāde, montāžas darbi un būvdarbi (IPR-67163)
2021 Elektrisko transporta līdzekļu ātro līdzstrāvas (DC) uzlādes iekārtu pirkums un piegāde (IPR-67181)
2021 Cisco Systems datu pārraides iekārtu un programmnodrošinājuma iegāde (IPR-66257)
2021 Ražotāja ADVA Optical Networking SE datu pārraides iekārtu un programmnodrošinājuma piegāde laika periodam līdz 2023.gada 31.decembrim (IPR-66250)
2022 Pļaviņu HES hidroagregāta AN4 atjaunošanas remonts (IPR-67229)
2022 AS "Latvenergo" ražotnes TEC 2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana (IPR-67684)
2022 Viedo iekārtu un datu pārvaldības sistēmas (MDM) piegāde un uzturēšana (IPR-67776)
2022 Pļaviņu HES hidroagregātu AN4, AN6, AN9 un AN10 servomotoru un eļļas sūkņu nomaiņa (IPR-67530)
2022 Ķeguma HES-2 augšas bjefa un Pļaviņu HES lejas bjefa kravas celtņa vadības iekārtu nomaiņa (IPR-67706)
2022 Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana akciju sabiedrību "Sadales tīkls" un "Latvenergo" objektiem (IPR-67701)
2022 TEC-1 gāzes turbīnas ģeneratora GTGN-2 rotora un GT-2 reduktora remonts (IPR-68023)
2022 Norēķinu un klientu apkalpošanas sistēmas Oracle CC&B attīstība un izmaiņu pieprasījumu realizācija (IPR-67853)
2022 Microsoft programmatūras licenču uzturēšana, iegāde un nomas pakalpojumu saņemšana (IPR-68174)
2022 Biznesa klases portatīvo datoru pirkums un piegāde (IPR-68223)
2022 Invertoru piegāde (IPR-68170)
2022 Saules paneļu piegāde (IPR-68171)
2022 Saules paneļu piegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-68171)
2022 Autovedēju, kravas automašīnu un mikroautobusu iegāde (IPR-68334)
2022 Viedo iekārtu un datu pārvaldības sistēmas (MDM) piegāde un uzturēšana (IPR-68363)
2022 Darbinieku veselības apdrošināšana (IPR-68248)
2022 Invertoru piegāde (IPR-68467)
2022 Invertoru piegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-68467)
2022 Inženierkonsultantu pakalpojumi VES projektu attīstībai (IPR-68482)
2022 TEC-2 2.energobloka gāzes turbīnas apkalpošana 2022.-2025. gadam (IPR-68510)
2022 Kompaktā tipa apakšstaciju (KTA) ar transformatoriem iegāde (IPR-68471)
2022 Kompaktā tipa apakšstaciju (KTA) ar transformatoriem iegāde Dinamiskās iepirkumu sistemas ietvaros (IPR-68471)
2022 TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2023. -2024. gadā (IPR-68536)
2022 Saimnieciskā nodrošinājuma transporta atjaunošana 2022.-2023.gadā (IPR-68652)
2022 Microsoft programmatūras licenču uzturēšana, iegāde un nomas pakalpojumu saņemšana (IPR-68606)
2022 Darbinieku veselības apdrošināšana (IPR-68677)
2022 Oracle licenču tehniskā atbalsta pakalpojumu iegāde (IPR-68665)
2022 Check Point ugunsmūru un attālinātās piekļuves sistēmas modernizācija un tehniskā atbalsta pakalpojums (IPR-68713)
2022 Autovedēju, kravas automašīnu un kravas furgona iegāde (IPR-68757)
2022 CRM sistēmas mākoņpakalpojuma nodrošināšana (IPR-68765)
2022 Norēķinu un klientu apkalpošanas sistēmas Oracle CC&B attīstība un izmaiņu pieprasījumu realizācija (IPR-68744)
2022 Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana II kārta (IPR-68743)
2022 Rīgas HES un Ķeguma HES-2 kravas celtņu metālkonstrukcijas remonts (IPR-68814)
2022 Inženierkonsultantu pakalpojumi projektam "Pļaviņu HES rezerves pārgāznes izbūve" (IPR-68728)
2022 Saules paneļu piegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-68853)
2023 Rezerves daļu iegāde TEC-2 2.energobloka tvaika turbīnas inspekcijas nodrošināšanai (IPR-68644)
2023 Invertoru piegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-68941)
2023 Kompaktā tipa apakšstaciju (KTA) ar transformatoriem iegāde Dinamiskās iepirkumu sistemas ietvaros (IPR-68932)
2023 Elektrotransporta uzlādes iekārtu iegāde (IPR-68819)
2023 Brīvi stāvošas 22kW AC uzlādes iekārtas ar rozeti un vadību iegāde (DIS ietvaros) (IPR-69765)
2023 Brīvi stāvošas 22kW AC uzlādes iekārtas ar kabeli un vadību iegāde (DIS ietvaros) (IPR-69812)
2023 Pie sienas montējamas 22kW AC uzlādes iekārtas ar rozeti un vadību iegāde (DIS ietvaros) (IPR-69813)
2023 Pie sienas montējamas 22kW AC uzlādes iekārtas ar kabeli un vadību iegāde (DIS ietvaros) (IPR-69814)
2023 Pie sienas montējamas 20kW DC uzlādes iekārtas ar CCS2 + CHAdeMO kabeļiem un vadību iegāde (DIS ietvaros) (IPR-69815)
2023 Brīvi stāvošas 50kW DC uzlādes iekārtas ar CCS2x2 kabeļiem un vadību iegāde (DIS ietvaros) (IPR-69816)
2023 Brīvi stāvošas 50kW DC uzlādes iekārtas ar CCS2 + CHAdeMO kabeļiem un vadību iegāde (DIS ietvaros) (IPR-69817)
2023 Brīvi stāvošas 100 kW DC uzlādes iekārtas ar CCS2x2 kabeļiem un vadību iegāde (DIS ietvaros) (IPR-69818)
2023 Brīvi stāvošas 100kW DC uzlādes iekārtas ar CCS2 + CHAdeMO kabeļiem un vadību iegāde (DIS ietvaros) (IPR-69819)
2023 Brīvi stāvošas 150kW DC uzlādes iekārtas ar CCS2x2 kabeļiem un vadību iegāde (DIS ietvaros) (IPR-69820)
2023 Brīvi stāvošas 300kW DC uzlādes iekārtas ar CCS2x2 kabeļiem un vadību iegāde (DIS ietvaros) (IPR-69821)
2023 TEC-1 energobloka darbības nodrošināšana kondensācijas režīmā, izbūvējot siltumtīklu siltumnesēja dzesēšanas sistēmu (IPR-68878)
2023 Būvprojekts minimālā sastāvā stacionārās elektrisko akumulatoru bateriju elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmas uzstādīšanai ražotnes TEC-1 teritorijā (IPR-68855)
2023 Saules paneļu montāžas konstrukciju piegāde (IPR-68900)
2023 Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana AS "Latvenergo" un AS "Sadales tīkls" kritiskās infrastruktūras objektiem (IPR-68989)
2023 AS "Latvenergo" ražotnes "TEC-1" un "TEC-2" pirmā un otrā energobloka īpašuma apdrošināšana (IPR-69015)
2023 TEC-2 palīgiekārtu kontroles un vadības sistēmas PCS7 programmnodrošinājuma atjaunināšana uz versiju 9.1., t.sk. serveru un darba staciju nomaiņa (IPR-68867)
2023 Kompaktā tipa apakšstaciju (KTA) ar transformatoriem iegāde Dinamiskās iepirkumu sistemas ietvaros (IPR-69085)
2023 Tirgotāja LV portāla modernizēšana un attīstība (IPR-69025)
2023 Telpu un teritoriju uzkopšanas un apsaimniekošanas pakalpojums AS "Latvenergo" objektos" (IPR-69083)
2023 Transportlīdzekļu uzturēšanas pakalpojumi 2023.-2025.gadam (IPR-69193)
2023 Saules elektrostacijas "Jaunciems" montāžas konstrukciju izbūve un saules paneļu uzstādīšana (IPR-69222)
2023 Ķeguma HES-1 PSS funkciju nodrošināšana, ierosmes regulatoru remonts (IPR-69256)
2023 Augstsprieguma līniju releju aizsardzības komandu datu pārraides konvertoru pirkums un piegāde (IPR-69206)
2023 TEC-2 reģeneratīvā gaisa sildītāju sekcijas tīrīšana no nogulsnēm (IPR-69215)
2023 Turbīnu piegāde Priekules VES (IPR-69324)
2023 Pļavinu HES hidroagregāta AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5 un Nr.6 rekonstrukcija (IPR-69284)
2023 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās 2023.-2026.gadam (IPR-69398)
2023 Saules elektrostacijas Rēzekne I un Rēzekne II projektēšana un izbūve (IPR-69431)
2023 Invertoru piegāde (Dinamiskā iepirkuma sistēma 500 MW) (IPR-69434)
2023 Kompaktā tipa transformatoru apakšstaciju (KTA) ar transformatoriem piegāde (Dinamiskā iepirkumu sistēma 500MW) (IPR-69472)
2023 Pļaviņu HES vadības sistēmas ABB Advant atjaunināšana un Daugavas HES vienotas tehniskās vadības sistēmas izveide (IPR-69531)
2023 Saules elektrostaciju saules paneļu montāžas konstrukciju piegāde ar konstrukciju un paneļu montāžu (dinamiskā iepirkumu sistēma 500MW) (IPR-69504)
2023 TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2024. un 2025. gadā (IPR-69527)
2023 TEC-2 elektroiekārtu un kontroles mēraparatūras iekārtu uzturēšanas remonts 2024. un 2025. gadā (IPR-69532)
2023 Darbinieku veselības apdrošināšana (IPR-69528)
2023 Saules elektrostacijas "Priekule" montāžas konstrukciju piegāde, izbūve, saules paneļu uzstādīšana un DC kabeļu montāža (IPR-69517)
2023 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2024.gadam (IPR-69551)
2023 Mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2024. un 2025.gadā (IPR-69615)
2023 Revīzijas pakalpojumi Latvenergo koncerna sabiedrībām 2024.-2026.gadam (IPR-69592)

AS "Sadales tīkls" iepirkumi, kas organizēti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Gads Nosaukums
2018 Zemsprieguma piekarkabeļu iegāde (IPR-53642)
2018 Kontroluzskaites sadalņu iegāde (IPR-52589)
2018 20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS "Sadales tīkls" Dienvidu tehniskajā daļā, Pierīgas tehniskajā daļā, Rietumu tehniskajā daļā, Ziemeļaustrumu tehniskajā daļā un Ziemeļu tehniskajā daļā (IPR-53897)
2018 Elektrolīniju montāžas elementu iegāde (IPR-51708)
2018 Sadales transformatoru iegāde (IPR-50301)
2018 Universālā elektrolīniju montāžas darbu ekskavatora - iekrāvēja iegāde (IPR-54913)
2018 Elektroenerģijas iegāde AS "Sadales tīkls" vajadzībām
2018 Operatīvo apzīmējumu iegāde (IPR-54942)
2018 Darba aizsargapģērba aizsardzībai pret elektrisko loku piegāde (IPR-56562)
2018 Sadalņu iegāde (IPR-56604)
2018 Zemsprieguma kabeļu iegāde (IPR-55979)
2018 0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS "Sadales tīkls" Austrumu tehniskajā daļā, Dienvidu tehniskajā daļā, Pierīgas tehniskajā daļā, Rietumu tehniskajā daļā, Ziemeļaustrumu tehniskajā daļā (IPR-57333)
2018 Stabu koksnes iegāde no AS "Latvijas valsts meži" (IPR-52193)
2019 Zemsprieguma ārtipa strāvmaiņu piegāde (IPR-59074)
2019 Vidsprieguma kabeļu piegāde (IPR-58716)
2019 Kabeļu uzmavu iegāde (IPR-58384)
2019 Kailvadu un pārklātu vadu piegāde (IPR-59539)
2019 Gaisvadu līniju piederumu piegāde (IPR-59879)
2019 Uzturēšanas remonta darbi AS „Sadales tīkls” līdz 2022.gadam (IPR-59487)
2019 Koksnes konservanta iegāde (IPR-59075)
2019 Gaisvadu līniju jaudas slēdžu piegāde (IPR-59371)
2019 Stabu koksnes iegāde (IPR-58301)
2019 DVS gala iekārtu rekonstrukcija AS "Sadales tīkls" 2020.-2022.gadā (IPR-60765)
2019 Speciālās tehnikas rezerves daļu un remonta pakalpojumu iegāde (IPR-60934)
2019 Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrā esošo G3-PLC (IPR-61439)
2019 Instrumentu un aprīkojuma iegāde (IPR-61262)
2019 Uzturēšanas remonta darbi AS "Sadales tīkls" ar darbuzņēmējiem no 2020.gada līdz 2022.gadam (IPR-61485)
2019 Gaisvadu līniju piederumu piegāde (IPR-61717)
2019 AS "Sadales tīkls" tehnisko objektu (TP,SP) teritoriju uzkopšanas un uzturēšanas pakalpojums (IPR-62162)
2019 Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu G3-PLC (IPR-62570)
2019 Stabu koksnes iegāde (IPR-62222)
2020 Drošinātāju un drošinātāju pamatņu iegāde (IPR-62640)
2020 Elektropārvades līniju trašu tīrīšanas frēzes iepirkums (IPR-61751)
2020 Piekarkabeļu iegāde (IPR-62635)
2020 Universālais brigādes traktors (IPR-62726)
2020 Stabu koksnes iegāde no AS "Latvijas valsts meži" (IPR-58012)
2020 Stabu koksnes iegāde no AS "Latvijas valsts meži" (IPR-62437)
2020 Gaisvadu līniju piederumu piegāde (IPR-63464)
2020 Kompakto transformatoru apakšstaciju iegāde (IPR-63460)
2020 Piekarkabeļu iegāde (IPR-63773)
2020 Stabu koksnes iegāde (IPR-63995)
2020 Dispečervadības sistēmas tehniskais atbalsts (IPR-63739)
2020 Kompakto transformatoru apakšstaciju iegāde (IPR-64652)
2020 Uzturēšanas remonta darbi Rīgas pilsētā no 08.03.2021-31.12.2022 (IPR-64404)
2020 Stabu koksnes iegāde (IPR-64559)
2021 Transporta pakalpojums Loģistikas centram (IPR-64283)
2021 0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS "Sadales tīkls" Dienvidu, Pierīgas, Rietumu, Ziemeļaustrumu un Ziemeļu tehniskajās daļās (IPR-65061)
2021 Stabu koksnes iegāde (IPR-64559) - Dinamiskā iepirkumu sistēma - 12 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2021 Stabu koksnes iegāde (IPR-64559) - Dinamiskā iepirkumu sistēma - 13 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2021 Stabu koksnes iegāde (IPR-64559) - Dinamiskā iepirkumu sistēma - 14 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2021 Kompakto transformatoru apakšstaciju iegāde (IPR-65346)
2021 Alumīnija kailvadu iegāde (IPR-65232)
2021 Elektroietaišu uzturēšanas remonta darbi AS "Sadales tīkls" Rīgas pilsētas tehniskās daļas apkalpes teritorijā un elektromontāžas darbu īstenošana kapitālieguldījumu projektu ietvaros (IPR-65495)
2021 Sekundāro modulāro slēgiekārtu iegāde (IPR-65629)
2021 Stiprinājuma elementu iegāde gaisvadu līnijām (IPR-65438)
2021 Uzskaites sadalņu 4-15 skaitītājiem iegāde (IPR-65584)
2021 Vidējā sprieguma kabeļu iegāde (IPR-65585)
2021 Transporta pakalpojums Loģistikas centram (IPR-65774)
2021 Koksnes konservanta iegāde (IPR-65558)
2021 0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS "Sadales tīkls" Siguldas tīklu nodaļā un Balvu tīklu nodaļā (IPR-65773)
2021 Elektroenerģijas iegāde AS "Sadales tīkls" vajadzībām
2021 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-66017) - Dinamiskā iepirkumu sistēma - 10 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2021 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-66017) - Dinamiskā iepirkumu sistēma - 12 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2021 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-66017) - Dinamiskā iepirkumu sistēma - 13 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2021 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-66017) - Dinamiskā iepirkumu sistēma - 14 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2021 Speciālās tehnikas rezerves daļu un remonta pakalpojuma iegāde (IPR-65868)
2021 Elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS "Sadales tīkls" Daugavpils, Preiļu, Rēzeknes, Talsu, Tukuma, Liepājas, Smiltenes tīklu nodaļās (IPR-66114)
2021 Vidsprieguma pārklātu vadu un zemsprieguma kabeļu iegāde (IPR-65917)
2021 Sadales transformatoru iegāde (IPR-66520)
2021 Zemsprieguma sadalņu iegāde (IPR-67190)
2021 Klientu zvanu apstrādes pakalpojuma iegāde (IPR-67157)
2022 Sadales transformatoru piegāde (IPR-67662)
2022 Sadales transformatoru piegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-67662)
2022 Uzturēšanas remonta darbi Rīgas pilsētā un blakus esošajās tehniskās daļas teritorijās (IPR-67559)
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-67748) - 10 m garas priedes stabu koksnes piegāde (1)
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-67748) - 12 m garas priedes stabu koksnes piegāde (1)
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-67748) - 13 m garas priedes stabu koksnes piegāde (1)
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-67748) - 14 m garas priedes stabu koksnes piegāde (1)
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-67748) - 10 m garas priedes stabu koksnes piegāde (2)
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-67748) - 12 m garas priedes stabu koksnes piegāde (2)
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-67748) - 13 m garas priedes stabu koksnes piegāde (2)
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-67748) - 14 m garas priedes stabu koksnes piegāde (2)
2022 Vidējā sprieguma kabeļu iegāde (IPR-67703)
2022 Kabeļu uzmavu iegāde (IPR-67627)
2022 Sekundārās slēgiekārtas un dzēšspoles komplekta piegāde apakšstacijas Nr.167 "Valdemārpils" 20kV pārbūvei (IPR-67948)
2022 Elektropārvades līniju trašu tīrīšanas frēzes iegāde (IPR-67949)
2022 Sadales sistēmas transformatoru tehnisko zudumu kompensācija ar saules enerģiju. Mikroģeneratora ar saules fotovoltu paneļu uzstādīšana transformatora punktos (IPR-68181)
2022 Piekarkabeļu iegāde (IPR-68196)
2022 Gaiss-ūdens siltumsūkņa projektēšana un būvniecība Mežotnes ielā 24, Bauskā (IPR-68183)
2022 Projektēšanas darbi fasāžu un jumtu atjaunošanā AS "Sadales tīkls" objektos Limbažos, Bauskā, Jelgavā un Liepājā (IPR-68189)
2022 Universālo kāpurķēžu pašgājējmašīnu iegāde (IPR-68137)
2022 Vidējā sprieguma kabeļu iegāde (IPR-68253)
2022 Vidsprieguma slēgiekārtu piegāde (IPR-68110)
2022 Universālais brigādes traktors (IPR-68139)
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-68357) - 10 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-68357) - 12 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-68357) - 13 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-68357) - 14 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2022 Gaisvadu līniju piederumu iegāde (IPR-68251)
2022 Administratīvās ēkas fasādes atjaunošana Raiņa ielā 12, Valmierā (IPR-68420)
2022 Uzturēšanas remonta darbi ar darbuzņēmējiem 2023.-2025.gadam (IPR-68463)
2022 Sadales transformatoru iegāde (IPR-68537)
2022 Sekundārās slēgiekārtas un dzēšspoles komplekta piegāde apakšstacijas Nr.167 "Valdemārpils" 20kV pārbūvei (IPR-68632)
2022 Materiālu iepirkums programmas "Vidsprieguma līniju izbūve un pārbūve" ietvaros (IPR-68679)
2022 Sadales sistēmas transformatoru tehnisko zudumu kompensēšana ar saules enerģiju. Mikroģeneratora ar saules fotovoltu paneļu uzstādīšanu transformatora punktos (IPR-68718)
2022 0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS "Sadales tīkls" Jēkabpils, Madonas, Siguldas, Smiltenes, Valmieras un Tukuma iecirkņos (IPR-68769)
2022 1kV transformatoru iegāde (IPR-68831)
2022 Zemsprieguma sadalņu iegāde (IPR-68820)
2023 Teritoriju uzkopšanas un uzturēšanas pakalpojums AS "Sadales tīkls" tehniskos objektos (IPR-68825)
2023 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-69155) - 12 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2023 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-69155) - 13 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2023 Sadales transformatoru piegāde (IPR-68927)
2023 Siltumtrases pievadu izbūve ēkām Raiņa ielā 10 un 12, Valmierā (IPR-68914)
2023 Administratīvās ēkas fasādes atjaunošana Raiņa ielā 12, Valmierā (IPR-69026)
2023 Pieslēgums pilsētas centralizētajam siltumtīklam Virkas ielā 6, Kuldīgā (IPR-68972)
2023 Telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojums AS "Sadales tīkls" atbalsta bāzēs (IPR-68987)
2023 Caurvadu izolatoru iegāde (IPR-69032)
2023 Materiālu iepirkums programmas "Vidsprieguma līniju izbūve un pārbūve" ietvaros (IPR-69047)
2023 Vidsprieguma pārklātu vadu un zemsprieguma kabeļu iegāde (IPR-69087)
2023 Uzturēšanas remonta darbi ar darbuzņēmējiem 2023.-2025.gadam (IPR-69143)
2023 0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS "Sadales tīkls" Balvi, Rēzeknes, Jelgavas, Liepājas un Ķekavas/Rīgas, iecirkņos (IPR-69214)
2023 Vidsprieguma komutācijas aparātu iegāde (IPR-69281)
2023 Sekundārās slēgiekārtas iegāde a/st. Eleja 20kV pārbūvei (IPR-69354)
2023 Sekundārās slēgiekārtas piegāde a/st. Nīca 20kV sadales pārbūvei (IPR-69360)
2023 Sekundārās slēgiekārtas piegāde a/st. Ērgļi 20kV sadales pārbūvei (IPR-69362)
2023 Neatkarīga revidenta pakalpojuma iegāde (ANM) investīcijas projekta vajadzībām (IPR-69378)
2023 Speciālās tehnikas rezerves daļu un remonta pakalpojuma iegāde (IPR-69241)
2023 Nokomplektētas 20 kV konteinera tipa ēkas piegāde a/st. Nr.23 "Ērgļi" un a/st. Nr.69 "Nīca" 20kV sadales pārbūvei (IPR-69441)
2023 Speciālās tehnikas riepu un gumijas kāpurķēžu iegāde (IPR-69543)
2023 110/20-10kV transformatoru piegāde REPowerEU ietvaros (IPR-69475)
2023 Pieslēgums pilsētas centralizētajam siltumtīklam Virkas ielā 6, Kuldīgā (IPR-69548)
2023 Sekundārās slēgiekārtas piegāde a/st. Nīca 20kV sadales pārbūvei (IPR-69572)
2023 Sekundārās slēgiekārtas piegāde a/st. Ērgļi 20kV sadales pārbūvei (IPR-69573)
2023 Transporta pakalpojums Loģistikas centram (IPR-69616)
2023 Klientu zvanu apstrādes pakalpojuma iegāde (IPR-69635)