Iepirkumu arhīvs

AS "Latvenergo" iepirkumi, kas organizēti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Gads Nosaukums
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

AS "Sadales tīkls" iepirkumi, kas organizēti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Gads Nosaukums
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018