Iepirkumu arhīvs

AS "Latvenergo" iepirkumi, kas organizēti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Gads Nosaukums
2015 Siltumtīklu ūdens cirkulācijas sūkņu frekvenču pārveidotāju piegāde Rīgas TEC-2 (IPR-29017)
2015 Rīgas TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2016.-2017.gadā (IPR-30189)
2015 Pļaviņu HES un Rīgas HES ģeneratoru jaudas slēdžu atjaunošanas remonts (IPR-27684)
2015 Pļaviņu HES spriegumu-relatīvo deformāciju un filtrācijas modeļa izstrādāšana (IPR-27898)
2015 Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma novērtējums, projektēšanas kritēriju un lielumu pārskatīšana (IPR-30017)
2015 Transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde 2015.-2017. gadam (IPR-29920)
2015 Klientu apkalpošanas zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde (IPR-30212)
2015 Rīgas TEC-2 kontrolmēriekārtu uzturēšanas remonts 2016.-2017.gadā (IPR-31193)
2015 Rīgas TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2016.-2017.gadā (IPR-31191)
2015 Rīgas TEC-2 elektroiekārtu uzturēšanas remonts 2016.-2017.gadā (IPR-31002)
2015 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes (IPR-31627)
2015 Rīgas TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2016.-2017.gadā (IPR-34346)
2015 Rīgas HES augšas bjefa remonta aizvara izgatavošana (IPR-34866)
2016 Saimnieciskā nodrošinājuma transporta atjaunošana 2016.gadā (IPR-36288)
2016 Siltumtīklu ūdens cirkulācijas sūkņu frekvenču pārveidotāju piegāde Rīgas TEC-2 (IPR-38460)
2016 Nomas līguma slēgšana ar AS „Latvijas elektriskie tīkli” par optiskā kabeļa (OPGW) līnijas posmu a/st. „Ventspils” - a/st. „Grobiņa” (IPR-37707)
2016 Inženieru konsultantu pakalpojumi Pļaviņu HES hidroagregātu AN1 un AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu rekonstrukcijas projektiem (IPR-39204)
2016 Datortehnikas pirkums un piegāde AS „Latvenergo” 2016.-2017.gadam (IPR-34011)
2016 Klientu zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde (IPR-39643)
2016 Mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde (IPR-40619)
2016 AS „Latvenergo” objektu fiziskās apsardzes pakalpojuma iegāde (IPR-39937)
2016 Darbinieku veselības apdrošināšana (IPR-40839)
2016 Industriālo UHF radio diapazona šaurjoslas punkts-daudzpunkts datu pārraides iekārtu pirkums un piegāde (IPR-38574)
2016 Microsoft programmatūras jauninājumi, lietošanas licenču iegāde un programmatūras noma 2016.-2019.gadā (IPR-41108)
2016 Telpu un teritorijas uzkopšanas un apsaimniekošanas pakalpojums AS "Latvenergo", AS "Sadales tīkls" un AS "Latvijas elektriskie tīkli" (IPR-41040)
2016 Oracle licenču tehniskā atbalsta pakalpojumu iegāde (IPR-43364)
2016 Vājstrāvas tīklu un elektrotīklu sadales skapju un materiālu pirkums un piegāde (IPR-39076)
2016 Rīgas HES hidroagregātu vadaparātu lāpstu funkcionalitātes atjaunošana (IPR-45009)
2016 AS „Latvijas elektriskie tīkli” OPGW kabeļu līnijas 330kV EPL Nr.355 starp apakšstacijām „Valmiera” - „Pļaviņu HES” iegāde (IPR-45641)
2017 Saimnieciskā nodrošinājuma transporta atjaunošana 2017.gadā (IPR-45548)
2017 Pļaviņu HES AB celtņa Nr.1 vadības iekārtas nomaiņa (IPR-44836)
2017 Pļaviņu HES hidroagregātu AN7 un AN8 atjaunošanas remonts (IPR-44849)
2017 M2M mobilo datu pārraides pakalpojuma sniegšana visā Latvijas Republikas teritorijā (IPR-41464)
2017 AS "Latvenergo" un AS "Sadales tīkls" objektu fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu iegāde (IPR-44203)
2017 Industriālo UHF radio diapazona šaurjoslas punkts-daudzpunkts datu pārraides iekārtu pirkums un piegāde (IPR-45800)
2017 AS "Latvenergo" objektu drošības sistēmu uzturēšanas un remonta pakalpojuma iegāde (IPR-46369)
2017 Elektroinstalācijas materiālu pirkums un piegāde Latvenergo koncerna sabiedrībām un AS “Augstsprieguma tīkls” (IPR-45852)
2017 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas TRIMBLE NIS (ĢIS) uzturēšanas pakalpojuma iegāde (IPR-46033)
2017 Transporta līdzekļu uzturēšanas pakalpojumu iegāde 2017.-2019. gadam (IPR-47741)
2017 Cisco Systems, ADVA Optical Networking, Coriant ražoto elektronisko sakaru tīkla iekārtu un to programmnodrošinājuma pirkums un piegāde, uzstādīšanas un tehniskā atbalsta pakalpojumu sniegšana (IPR-46881)
2017 Vājstrāvas tīklu un elektrotīklu sadales skapju un materiālu pirkums un piegāde (IPR-48401)
2017 TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2020.gadā (IPR-49128)
2017 TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2019.gadā (IPR-49130)
2017 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes 2017.-2019.gadam (IPR-49207)
2017 TEC-2 elektroiekārtu un kontrolmēriekārtu uzturēšanas remonts 2018.-2019.gadā (IPR-49131)
2017 AS „Latvenergo” un AS „Sadales tīkls” objektu fiziskās apsardzes un tehniskās apsardzes pakalpojumu iegāde (IPR-49400)
2017 AS „Latvenergo” mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2018.-2019.gadā (IPR-50831)
2017 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2018.-2019.gadā (IPR-50900)
2017 Pļaviņu HES turbīnu kameras avārijas-remonta aizvaru PJ13 remonts un pretkorozijas apstrāde (IPR-51567)
2018 Klientu zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde (IPR-53033)
2018 OPGW kabeļu līniju un pazemes optisko kabeļu līniju iegāde (IPR-53135)
2018 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2018.-2019.gadā (IPR-53383)
2018 Darbinieku veselības apdrošināšana (IPR-55152)
2018 Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS "Latvenergo" ražotnē TEC-2 (IPR-55985)
2018 Bezceļu transporta līdzekļu un kravas furgonu iegāde 2018.-2020.gadam (ID Nr. IPR-54950)
2018 AS "Latvenergo" objektu fiziskās apsardzes pakalpojuma iegāde (IPR- 55969)
2018 Tehnisko objektu pārvaldības sistēmas atjaunināšana uz IFS lietojumprogrammas 9.versiju (IPR-56523)
2018 Pļaviņu HES hidroagregāta AN10 atjaunošanas remonts (IPR-57150)
2018 Bezceļu transportlīdzekļu un kravas furgonu iegāde 2019.-2020.gadam (ID Nr. IPR-58077)
2018 Rīgas HES hidroagregātu Nr.6, 5 un 3 kabeļu guldīšanas un mehānisko iekārtu demontāžas darbiem azbestu saturošā vidē (IPR-57940)
2019 Pļaviņu HES hidroagregāta AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5 un Nr.6 rekonstrukcija (IPR-58049)
2019 ADVA 100Gbps un 10Gbps datu pārraides iekārtu iekārtu un to komplektējošo daļu pirkums un piegāde (IPR-56631)
2019 Tehnisko objektu pārvaldības sistēmas (TOPS) atjaunināšana (IPR-60115)
2019 Transportlīdzekļu uzturēšanas pakalpojumi 2019.-2021.gadam (IPR-59817)
2019 TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2020. -2021. gadā (IPR-60404)
2019 TEC-2 elektroiekārtu un kontrolmēriekārtu uzturēšanas remonts 2020. -2021.gadā (IPR-60403)
2019 Daugavas HES hidrotehnisko būvju drošuma novērtējums 2020. - 2025.gads (IPR-60399)
2019 Microsoft programmatūras licenču uzturēšanas, iegādes, nomas un Microsoft Premier atbalsta pakalpojumu saņemšana (IPR-60446)
2019 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes 2019.-2021.gadam (IPR-60672)
2019 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2020.gadam (IPR-60607)
2019 AS "Latvenergo" mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2020.-2021.gadā (IPR-60606)
2019 Ķeguma HES hidroagregātu HAN1-HAN4 turbīnu ātruma regulēšanas iekārtu nomaiņa (IPR-61561)
2019 Daugavas HES hidroagregātu atjaunošanas remonti 2020.gadā (IPR-61562)
2019 Ķeguma HES transformatoru TN2 un TN3 nomaiņa (IPR-62116)
2019 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2020.gadam (IPR-62146)
2019 AS "Latvenergo" klientu zvanu un elektronisko datu apstrādes pakalpojuma iegāde (IPR-62124)
2019 Oracle licenču tehniskā atbalsta pakalpojumu iegāde 2019.-2022.gadam (IPR-61897)
2019 AS "Latvenergo" objektu fiziskās apsardzes pakalpojuma iegāde (IPR-62144)
2019 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas TRIMBLE NIS (ĢIS) uzturēšanas pakalpojuma iegāde (IPR-61264)
2020 AS "Latvenergo" un AS "Sadales tīkls" telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojuma iepirkums (IPR-62286)
2020 M2M mobilo datu pārraides pakalpojuma sniegšana visā Latvijas Republikas teritorijā (IPR-63305)
2020 Ķeguma HES hidroagregātu HAN1-HAN4 turbīnu ātruma regulēšanas iekārtu nomaiņa (IPR-63353)
2020 Pļaviņu HES labā krasta jaunu izpētes un atslodzes urbumu ierīkošana (IPR-63583)
2020 Darbinieku veselības apdrošināšana (IPR-63771)
2020 TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2021. un 2022. gadā (IPR-63929)
2020 TEC-1 gāzes turbīnas GT-1 reduktora remonts (IPR-64381)
2020 Pļaviņu HES hidroagregāta AN9 atjaunošanas remonts (IPR-64384)
2020 Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2021.gadam (IPR-64251)
2020 AS "Latvenergo" objektu TEC 1 un TEC 2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana (IPR-64430)
2020 Inženieru konsultantu pakalpojumi Pļaviņu HES hidroagregāta AN3 un Ķeguma HES-2 hidroagregātu Nr.5 un Nr.6 rekonstrukcijas projektam (IPR-64520)
2020 M2M mobilo datu pārraides pakalpojuma sniegšana visā Latvijas Republikas teritorijā (IPR-64542)
2020 Rīgas HES kompresoru VSK 1,2,3 nomaiņa un papildu VSK4 uzstādīšana (IPR-64586)
2020 TEC-2 1.energobloka gāzes turbīnas ģeneratora statora tinumu nomaiņa (IPR-65032)
2020 Automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas (AEUS) uzturēšanas un licenču nomas pakalpojumu iegāde 2021. – 2023. gadiem (IPR-65345)
2021 Ķeguma HES transformatoru TN2 un TN3 nomaiņa (IPR-65030)
2021 Par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu AS "Latvenergo" kritiskās infrastruktūras objektiem (IPR-65158)
2021 Elektrisko transporta līdzekļu īpaši ātro uzlādes iekārtu pirkums un piegāde (IPR-65442)
2021 Saimnieciskā nodrošinājuma transporta atjaunošana (IPR-65658)
2021 Rīgas HES kompresoru VSK 1,2,3 nomaiņa un papildu VSK4 uzstādīšana (IPR-66161)
2021 Transportlīdzekļu uzturēšanas pakalpojumi 2021.-2023.gadam (IPR-66122)
2021 Elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas DAMBO attīstības pakalpojuma iegāde līdz 2022.gada 31.decembrim (IPR-65771)
2021 Mārketinga kampaņu organizēšanas un komunikācijas materiālu izstrādes pakalpojumu iegāde 2022. un 2023.gadā (IPR-66328)
2021 TEC-2 elektroiekārtas un kontrolmēriekārtas uzturēšanas remonts 2022. un 2023. gadā (IPR-66539)
2021 TEC-2 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2022. -2023. gadā (IPR-66540)
2021 Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot kredītkartes (IPR-66437)
2021 TEC-1 gāzes un tvaika turbīnu ilgtermiņa apkalpošana gāzes turbīnu A4 Upgrade darbības laikā (IPR-65840)
2021 Augstsprieguma līniju garendiferenciālās un releju aizsardzības komandu datu pārraides konvertoru piegāde (IPR-66259)
2021 AS "Latvenergo" objektu TEC 1 un TEC 2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana (IPR-66827)
2021 Ķeguma HES-2 augšas bjefa un Pļaviņu HES lejas bjefa kravas celtņa vadības iekārtu nomaiņa (IPR-66934)
2021 2x250MVA sprieguma paaugstinošo transformatoru piegāde Rīgas HES (IPR-67154)
2021 Rīgas HES ģeneratoru slēgiekārtu un palīgtransformatoru slēgiekārtu piegāde (IPR-67159)
2021 Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana I kārta. Plostu ceļa (atvadkanāla) kreisā krasta atbalstsienas un ūdens plūsmu novirzošās sienas atjaunošana (IPR-67156)
2021 Rīgas HES palīgiekārtu piegāde projektam "Rīgas HES primāro iekārtu nomaiņa", būvprojekta izstrāde, montāžas darbi un būvdarbi (IPR-67163)
2021 Elektrisko transporta līdzekļu ātro līdzstrāvas (DC) uzlādes iekārtu pirkums un piegāde (IPR-67181)
2021 Cisco Systems datu pārraides iekārtu un programmnodrošinājuma iegāde (IPR-66257)
2021 Ražotāja ADVA Optical Networking SE datu pārraides iekārtu un programmnodrošinājuma piegāde laika periodam līdz 2023.gada 31.decembrim (IPR-66250)
2022 Pļaviņu HES hidroagregāta AN4 atjaunošanas remonts (IPR-67229)
2022 AS "Latvenergo" ražotnes TEC 2 pirmā un otrā energobloka īpašuma un iekārtu salūšanas apdrošināšana (IPR-67684)
2022 Viedo iekārtu un datu pārvaldības sistēmas (MDM) piegāde un uzturēšana (IPR-67776)
2022 Pļaviņu HES hidroagregātu AN4, AN6, AN9 un AN10 servomotoru un eļļas sūkņu nomaiņa (IPR-67530)
2022 Ķeguma HES-2 augšas bjefa un Pļaviņu HES lejas bjefa kravas celtņa vadības iekārtu nomaiņa (IPR-67706)
2022 Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana akciju sabiedrību "Sadales tīkls" un "Latvenergo" objektiem (IPR-67701)
2022 TEC-1 gāzes turbīnas ģeneratora GTGN-2 rotora un GT-2 reduktora remonts (IPR-68023)
2022 Norēķinu un klientu apkalpošanas sistēmas Oracle CC&B attīstība un izmaiņu pieprasījumu realizācija (IPR-67853)
2022 Microsoft programmatūras licenču uzturēšana, iegāde un nomas pakalpojumu saņemšana (IPR-68174)
2022 Biznesa klases portatīvo datoru pirkums un piegāde (IPR-68223)
2022 Invertoru piegāde (IPR-68170)
2022 Saules paneļu piegāde (IPR-68171)
2022 Saules paneļu piegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-68171)
2022 Autovedēju, kravas automašīnu un mikroautobusu iegāde (IPR-68334)
2022 Viedo iekārtu un datu pārvaldības sistēmas (MDM) piegāde un uzturēšana (IPR-68363)
2022 Darbinieku veselības apdrošināšana (IPR-68248)
2022 Invertoru piegāde (IPR-68467)
2022 Invertoru piegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-68467)
2022 Inženierkonsultantu pakalpojumi VES projektu attīstībai (IPR-68482)
2022 TEC-2 2.energobloka gāzes turbīnas apkalpošana 2022.-2025. gadam (IPR-68510)
2022 Kompaktā tipa apakšstaciju (KTA) ar transformatoriem iegāde (IPR-68471)
2022 Kompaktā tipa apakšstaciju (KTA) ar transformatoriem iegāde Dinamiskās iepirkumu sistemas ietvaros (IPR-68471)
2022 TEC-1 mehānisko iekārtu uzturēšanas remonts 2023. -2024. gadā (IPR-68536)
2022 Saimnieciskā nodrošinājuma transporta atjaunošana 2022.-2023.gadā (IPR-68652)
2022 Microsoft programmatūras licenču uzturēšana, iegāde un nomas pakalpojumu saņemšana (IPR-68606)
2022 Darbinieku veselības apdrošināšana (IPR-68677)
2022 Oracle licenču tehniskā atbalsta pakalpojumu iegāde (IPR-68665)
2022 Check Point ugunsmūru un attālinātās piekļuves sistēmas modernizācija un tehniskā atbalsta pakalpojums (IPR-68713)
2022 Autovedēju, kravas automašīnu un kravas furgona iegāde (IPR-68757)
2022 CRM sistēmas mākoņpakalpojuma nodrošināšana (IPR-68765)
2022 Norēķinu un klientu apkalpošanas sistēmas Oracle CC&B attīstība un izmaiņu pieprasījumu realizācija (IPR-68744)
2022 Ķeguma HES lejas bjefa (LB) dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana II kārta (IPR-68743)
2022 Rīgas HES un Ķeguma HES-2 kravas celtņu metālkonstrukcijas remonts (IPR-68814)
2022 Inženierkonsultantu pakalpojumi projektam "Pļaviņu HES rezerves pārgāznes izbūve" (IPR-68728)
2022 Saules paneļu piegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-68853)
2023 Rezerves daļu iegāde TEC-2 2.energobloka tvaika turbīnas inspekcijas nodrošināšanai (IPR-68644)
2023 Invertoru piegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-68941)
2023 Kompaktā tipa apakšstaciju (KTA) ar transformatoriem iegāde Dinamiskās iepirkumu sistemas ietvaros (IPR-68932)
2023 TEC-1 energobloka darbības nodrošināšana kondensācijas režīmā, izbūvējot siltumtīklu siltumnesēja dzesēšanas sistēmu (IPR-68878)
2023 Būvprojekts minimālā sastāvā stacionārās elektrisko akumulatoru bateriju elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmas uzstādīšanai ražotnes TEC-1 teritorijā (IPR-68855)
2023 Saules paneļu montāžas konstrukciju piegāde (IPR-68900)
2023 Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana AS "Latvenergo" un AS "Sadales tīkls" kritiskās infrastruktūras objektiem (IPR-68989)
2023 AS "Latvenergo" ražotnes "TEC-1" un "TEC-2" pirmā un otrā energobloka īpašuma apdrošināšana (IPR-69015)
2023 TEC-2 palīgiekārtu kontroles un vadības sistēmas PCS7 programmnodrošinājuma atjaunināšana uz versiju 9.1., t.sk. serveru un darba staciju nomaiņa (IPR-68867)
2023 Kompaktā tipa apakšstaciju (KTA) ar transformatoriem iegāde Dinamiskās iepirkumu sistemas ietvaros (IPR-69085)
2023 Tirgotāja LV portāla modernizēšana un attīstība (IPR-69025)
2023 Telpu un teritoriju uzkopšanas un apsaimniekošanas pakalpojums AS "Latvenergo" objektos" (IPR-69083)
2023 Transportlīdzekļu uzturēšanas pakalpojumi 2023.-2025.gadam (IPR-69193)

AS "Sadales tīkls" iepirkumi, kas organizēti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Gads Nosaukums
2015 Ārtipa atdalītāju piegāde (IPR-28578)
2015 Elektrolīniju armatūras piegāde (IPR-28225)
2015 Sekundāro modulāro slēgiekārtu piegāde (IPR-27429)
2015 Traktoru iegāde (IPR-28406)
2015 Speciālās tehnikas – kravas automašīnu iegāde (IPR-28405)
2015 Zemsprieguma piekarkabeļu piegāde (IPR-28024)
2015 Sausas, mizotas priedes balstu koksnes piegāde (IPR-28403)
2015 20kV elektropārvades trašu tīrīšana Austrumu reģionā, Rietumu reģionā un Ziemeļu reģionā (IPR-29389)
2015 Universāla traktora iegāde (IPR-28409)
2015 Transformatoru apakšstaciju kontrolskaitītāju ar GPRS modemiem piegāde (IPR-29374)
2015 Sadales transformatoru piegāde (IPR-30329)
2015 Stabu mizošanas un marķēšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana (IPR-21468)
2015 Vidsprieguma kabeļu piegāde (IPR-30471)
2015 Dispečervadības sistēmas gala iekārtu rekonstrukcija (IPR-30196)
2015 Speciālā transporta rezerves daļu iegāde (IPR-30609)
2015 Speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu iegāde (IPR-31796)
2015 Vienotās dispečervadības sistēmas pilnveidošana (IPR-29356)
2015 Viedo elektroenerģijas skaitītāju ar GPRS modemiem piegāde (IPR-29234)
2015 Kailvadu piegāde (IPR-32747)
2015 Sausas, mizotas priedes balstu koksnes piegāde (IPR-32741)
2015 Stabu koksnes iegāde no AS "Latvijas valsts meži" (IPR-35184)
2016 Trīs viendzīslu vidsprieguma kabeļi apvīti apkārt centrālo zemēšanas vadu (AHXAMK-W) piegāde (IPR-36971)
2016 Viedo elektroenerģijas skaitītāju ar GPRS modemiem piegāde (IPR-36798)
2016 Zemsprieguma kabeļu piegāde (IPR-37161)
2016 Dzēšspoļu komplektu un rezerves daļu iegāde (IPR-37268)
2016 Vidsprieguma izolētu vadu piegāde (IPR-37368)
2016 Lokālās kompensācijas transformatoru piegāde (IPR-37344)
2016 Zemsprieguma piekarkabeļu iegāde (IPR-37919)
2016 Kompakto transformatoru apakšstaciju iegāde (IPR-38373)
2016 Koksnes konservanta iegāde (IPR-37906)
2016 Spriegumaktīvo darbu aprīkojuma iegāde (IPR-39130)
2016 Hidropacēlāju iegāde (IPR-39404)
2016 Elektroenerģijas iegādes AS "Sadales tīkls" vajadzībām (ST 2016/12)
2016 Primāro 6-20kV slēgiekārtu piegāde AS "Sadales tīkls" struktūrvienībām (IPR-40530)
2016 Kabeļu aizsargcauruļu iegāde (IPR-41624)
2016 Uzturēšanas remonta darbi AS „Sadales tīkls” līdz 2019.gadam (IPR-38001)
2016 Trīs savītu viendzīslu vidsprieguma kabeļu iegāde (IPR-41114)
2016 Spaiļu, blokslēdžu, pārklātu vadu spaiļu, aizsardzības ierīču un savienojošo posmu iegāde (IPR-41625)
2016 20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšana (IPR-43402)
2016 Kompakto transformatoru apakšstaciju iegāde (IPR-43762)
2016 Sadalņu iegāde (IPR-43070)
2016 Viedo elektroenerģijas skaitītāju, PLC datu koncentratoru un Head-end sistēmas piegāde 2017. – 2018. gadā (IPR-43950)
2016 Uzturēšanas remonta darbi AS „Sadales tīkls” Ludzas, Aizkraukles, Balvu, Gulbenes, Madonas, Jēkabpils, Ķekavas, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Talsu, Tukuma, Kuldīgas, Liepājas nodaļās un Rīgas Ekspluatācijas nodaļā (Daugavas kreisais krasts) līdz 2019.gadam (IPR-43151)
2017 Kabeļu uzmavu piegāde (IPR-45078)
2017 Ārtipa atdalītāju iegāde (IPR-45079)
2017 Iekšējās apkalpošanas kompakto transformatoru apakšstaciju iegāde (IPR-45853)
2017 20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS “Sadales tīkls” Austrumu reģionā, Ziemeļaustrumu reģionā un Ziemeļu reģionā (IPR-46950)
2017 Ārtipa jaudas slēdžu iegāde (IPR-45702)
2017 Ārtipa drošinātājatdalītāju iegāde (IPR-45701)
2017 Spriegumaktīvo darbu aprīkojuma iegāde (IPR-46965)
2017 Kailvadu iegāde (IPR-47494)
2017 Universālās traktortehnikas ar frontālo iekrāvēju, ekskavācijas iekārtu aizmugurē un papildus izlici personāla pacēlāja groza 20kV spriegumdarbiem iegāde (IPR-48040)
2017 Spaiļu un citu piederumu iegāde (IPR-48467)
2017 Sekundāro modulāro slēgiekārtu iegāde (IPR-48297)
2017 AS “Sadales tīkls” dispečervadības sistēmas tehniskais atbalsts (IPR-48814)
2017 Uzturēšanas remonta darbi AS „Sadales tīkls” Aizkraukles, Madonas un Jēkabpils nodaļās līdz 2019.gadam (IPR-47546)
2017 Hidropacēlāju pašgājēju uz kāpurķēdēm iegāde (IPR-48119)
2017 Kabeļu aizsargcauruļu iegāde (IPR-49308)
2017 Speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojuma iegāde (IPR-49212)
2017 Dispečervadības sistēmas gala iekārtu nomaiņa 2018.-2019.gadam (IPR-49562)
2017 Līniju armatūras piegāde (IPR-49013)
2017 Speciālā transporta rezerves daļu iegāde (IPR-49210)
2017 Kailvadu iegāde (IPR-51106)
2017 Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde 2019. – 2020. gadā (IPR-50292)
2017 Pārsprieguma novadītāju iegāde (IPR-51105)
2018 Zemsprieguma piekarkabeļu iegāde (IPR-53642)
2018 Kontroluzskaites sadalņu iegāde (IPR-52589)
2018 20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS "Sadales tīkls" Dienvidu tehniskajā daļā, Pierīgas tehniskajā daļā, Rietumu tehniskajā daļā, Ziemeļaustrumu tehniskajā daļā un Ziemeļu tehniskajā daļā (IPR-53897)
2018 Elektrolīniju montāžas elementu iegāde (IPR-51708)
2018 Sadales transformatoru iegāde (IPR-50301)
2018 Universālā elektrolīniju montāžas darbu ekskavatora - iekrāvēja iegāde (IPR-54913)
2018 Elektroenerģijas iegāde AS "Sadales tīkls" vajadzībām
2018 Operatīvo apzīmējumu iegāde (IPR-54942)
2018 Darba aizsargapģērba aizsardzībai pret elektrisko loku piegāde (IPR-56562)
2018 Sadalņu iegāde (IPR-56604)
2018 Zemsprieguma kabeļu iegāde (IPR-55979)
2018 0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS "Sadales tīkls" Austrumu tehniskajā daļā, Dienvidu tehniskajā daļā, Pierīgas tehniskajā daļā, Rietumu tehniskajā daļā, Ziemeļaustrumu tehniskajā daļā (IPR-57333)
2018 Stabu koksnes iegāde no AS "Latvijas valsts meži" (IPR-52193)
2019 Zemsprieguma ārtipa strāvmaiņu piegāde (IPR-59074)
2019 Vidsprieguma kabeļu piegāde (IPR-58716)
2019 Kabeļu uzmavu iegāde (IPR-58384)
2019 Kailvadu un pārklātu vadu piegāde (IPR-59539)
2019 Gaisvadu līniju piederumu piegāde (IPR-59879)
2019 Uzturēšanas remonta darbi AS „Sadales tīkls” līdz 2022.gadam (IPR-59487)
2019 Koksnes konservanta iegāde (IPR-59075)
2019 Gaisvadu līniju jaudas slēdžu piegāde (IPR-59371)
2019 Stabu koksnes iegāde (IPR-58301)
2019 DVS gala iekārtu rekonstrukcija AS "Sadales tīkls" 2020.-2022.gadā (IPR-60765)
2019 Speciālās tehnikas rezerves daļu un remonta pakalpojumu iegāde (IPR-60934)
2019 Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrā esošo G3-PLC (IPR-61439)
2019 Instrumentu un aprīkojuma iegāde (IPR-61262)
2019 Uzturēšanas remonta darbi AS "Sadales tīkls" ar darbuzņēmējiem no 2020.gada līdz 2022.gadam (IPR-61485)
2019 Gaisvadu līniju piederumu piegāde (IPR-61717)
2019 AS "Sadales tīkls" tehnisko objektu (TP,SP) teritoriju uzkopšanas un uzturēšanas pakalpojums (IPR-62162)
2019 Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu G3-PLC (IPR-62570)
2019 Stabu koksnes iegāde (IPR-62222)
2020 Drošinātāju un drošinātāju pamatņu iegāde (IPR-62640)
2020 Elektropārvades līniju trašu tīrīšanas frēzes iepirkums (IPR-61751)
2020 Piekarkabeļu iegāde (IPR-62635)
2020 Universālais brigādes traktors (IPR-62726)
2020 Stabu koksnes iegāde no AS "Latvijas valsts meži" (IPR-58012)
2020 Stabu koksnes iegāde no AS "Latvijas valsts meži" (IPR-62437)
2020 Gaisvadu līniju piederumu piegāde (IPR-63464)
2020 Kompakto transformatoru apakšstaciju iegāde (IPR-63460)
2020 Piekarkabeļu iegāde (IPR-63773)
2020 Stabu koksnes iegāde (IPR-63995)
2020 Dispečervadības sistēmas tehniskais atbalsts (IPR-63739)
2020 Kompakto transformatoru apakšstaciju iegāde (IPR-64652)
2020 Uzturēšanas remonta darbi Rīgas pilsētā no 08.03.2021-31.12.2022 (IPR-64404)
2020 Stabu koksnes iegāde (IPR-64559)
2021 Transporta pakalpojums Loģistikas centram (IPR-64283)
2021 0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS "Sadales tīkls" Dienvidu, Pierīgas, Rietumu, Ziemeļaustrumu un Ziemeļu tehniskajās daļās (IPR-65061)
2021 Stabu koksnes iegāde (IPR-64559) - Dinamiskā iepirkumu sistēma - 12 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2021 Stabu koksnes iegāde (IPR-64559) - Dinamiskā iepirkumu sistēma - 13 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2021 Stabu koksnes iegāde (IPR-64559) - Dinamiskā iepirkumu sistēma - 14 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2021 Kompakto transformatoru apakšstaciju iegāde (IPR-65346)
2021 Alumīnija kailvadu iegāde (IPR-65232)
2021 Elektroietaišu uzturēšanas remonta darbi AS "Sadales tīkls" Rīgas pilsētas tehniskās daļas apkalpes teritorijā un elektromontāžas darbu īstenošana kapitālieguldījumu projektu ietvaros (IPR-65495)
2021 Sekundāro modulāro slēgiekārtu iegāde (IPR-65629)
2021 Stiprinājuma elementu iegāde gaisvadu līnijām (IPR-65438)
2021 Uzskaites sadalņu 4-15 skaitītājiem iegāde (IPR-65584)
2021 Vidējā sprieguma kabeļu iegāde (IPR-65585)
2021 Transporta pakalpojums Loģistikas centram (IPR-65774)
2021 Koksnes konservanta iegāde (IPR-65558)
2021 0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS "Sadales tīkls" Siguldas tīklu nodaļā un Balvu tīklu nodaļā (IPR-65773)
2021 Elektroenerģijas iegāde AS "Sadales tīkls" vajadzībām
2021 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-66017) - Dinamiskā iepirkumu sistēma - 10 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2021 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-66017) - Dinamiskā iepirkumu sistēma - 12 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2021 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-66017) - Dinamiskā iepirkumu sistēma - 13 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2021 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-66017) - Dinamiskā iepirkumu sistēma - 14 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2021 Speciālās tehnikas rezerves daļu un remonta pakalpojuma iegāde (IPR-65868)
2021 Elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS "Sadales tīkls" Daugavpils, Preiļu, Rēzeknes, Talsu, Tukuma, Liepājas, Smiltenes tīklu nodaļās (IPR-66114)
2021 Vidsprieguma pārklātu vadu un zemsprieguma kabeļu iegāde (IPR-65917)
2021 Sadales transformatoru iegāde (IPR-66520)
2021 Zemsprieguma sadalņu iegāde (IPR-67190)
2021 Klientu zvanu apstrādes pakalpojuma iegāde (IPR-67157)
2022 Sadales transformatoru piegāde (IPR-67662)
2022 Sadales transformatoru piegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-67662)
2022 Uzturēšanas remonta darbi Rīgas pilsētā un blakus esošajās tehniskās daļas teritorijās (IPR-67559)
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-67748) - 10 m garas priedes stabu koksnes piegāde (1)
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-67748) - 12 m garas priedes stabu koksnes piegāde (1)
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-67748) - 13 m garas priedes stabu koksnes piegāde (1)
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-67748) - 14 m garas priedes stabu koksnes piegāde (1)
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-67748) - 10 m garas priedes stabu koksnes piegāde (2)
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-67748) - 12 m garas priedes stabu koksnes piegāde (2)
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-67748) - 13 m garas priedes stabu koksnes piegāde (2)
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-67748) - 14 m garas priedes stabu koksnes piegāde (2)
2022 Vidējā sprieguma kabeļu iegāde (IPR-67703)
2022 Kabeļu uzmavu iegāde (IPR-67627)
2022 Sekundārās slēgiekārtas un dzēšspoles komplekta piegāde apakšstacijas Nr.167 "Valdemārpils" 20kV pārbūvei (IPR-67948)
2022 Elektropārvades līniju trašu tīrīšanas frēzes iegāde (IPR-67949)
2022 Sadales sistēmas transformatoru tehnisko zudumu kompensācija ar saules enerģiju. Mikroģeneratora ar saules fotovoltu paneļu uzstādīšana transformatora punktos (IPR-68181)
2022 Piekarkabeļu iegāde (IPR-68196)
2022 Gaiss-ūdens siltumsūkņa projektēšana un būvniecība Mežotnes ielā 24, Bauskā (IPR-68183)
2022 Projektēšanas darbi fasāžu un jumtu atjaunošanā AS "Sadales tīkls" objektos Limbažos, Bauskā, Jelgavā un Liepājā (IPR-68189)
2022 Universālo kāpurķēžu pašgājējmašīnu iegāde (IPR-68137)
2022 Vidējā sprieguma kabeļu iegāde (IPR-68253)
2022 Vidsprieguma slēgiekārtu piegāde (IPR-68110)
2022 Universālais brigādes traktors (IPR-68139)
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-68357) - 10 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-68357) - 12 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-68357) - 13 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2022 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-68357) - 14 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2022 Gaisvadu līniju piederumu iegāde (IPR-68251)
2022 Administratīvās ēkas fasādes atjaunošana Raiņa ielā 12, Valmierā (IPR-68420)
2022 Uzturēšanas remonta darbi ar darbuzņēmējiem 2023.-2025.gadam (IPR-68463)
2022 Sadales transformatoru iegāde (IPR-68537)
2022 Sekundārās slēgiekārtas un dzēšspoles komplekta piegāde apakšstacijas Nr.167 "Valdemārpils" 20kV pārbūvei (IPR-68632)
2022 Materiālu iepirkums programmas "Vidsprieguma līniju izbūve un pārbūve" ietvaros (IPR-68679)
2022 Sadales sistēmas transformatoru tehnisko zudumu kompensēšana ar saules enerģiju. Mikroģeneratora ar saules fotovoltu paneļu uzstādīšanu transformatora punktos (IPR-68718)
2022 0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšana AS "Sadales tīkls" Jēkabpils, Madonas, Siguldas, Smiltenes, Valmieras un Tukuma iecirkņos (IPR-68769)
2022 1kV transformatoru iegāde (IPR-68831)
2022 Zemsprieguma sadalņu iegāde (IPR-68820)
2023 Teritoriju uzkopšanas un uzturēšanas pakalpojums AS "Sadales tīkls" tehniskos objektos (IPR-68825)
2023 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-69155) - 12 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2023 Stabu koksnes iegāde Dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros (IPR-69155) - 13 m garas priedes stabu koksnes piegāde
2023 Siltumtrases pievadu izbūve ēkām Raiņa ielā 10 un 12, Valmierā (IPR-68914)
2023 Administratīvās ēkas fasādes atjaunošana Raiņa ielā 12, Valmierā (IPR-69026)
2023 Pieslēgums pilsētas centralizētajam siltumtīklam Virkas ielā 6, Kuldīgā (IPR-68972)
2023 Materiālu iepirkums programmas "Vidsprieguma līniju izbūve un pārbūve" ietvaros (IPR-69047)