Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Dāvis Kalniņš, Davis.Kalnins@latvenergo.lv, 28061; 67728061; 28315664

Identifikācijas Nr.: IPN-102

Paredzamā līguma priekšmets: Latvenergo koncerna sabiedrību sauszemes transportlīdzekļu obligātā civiltiesiskā atbildības apdrošināšana un brīvprātīgā apdrošināšana 2023.gadam

Iepirkuma izsludināšanas datums: 25.11.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.12.2022 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var apskatīt pieslēdzoties eis2.latvenergo.lv sistēmai pie konkrētā iepirkuma.