Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Laura Ozola, Laura.Ozola@latvenergo.lv, 28560; 67728560; 29121280

Identifikācijas Nr.: IPN-103

Paredzamā līguma priekšmets: Norēķinu, līgumu un citu dokumentu izdruku un to nodošanu piegādātājam nogādāšanai adresātam

Iepirkuma izsludināšanas datums: 15.11.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 28.11.2022 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var apskatīt pieslēdzoties eis2.latvenergo.lv sistēmai pie konkrētā iepirkuma.