Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Mārtiņš Strods, Martins.Strods@latvenergo.lv, 28246; 67728246; 26562734

Identifikācijas Nr.: IPN-154

Paredzamā līguma priekšmets: Monitoru pirkums un piegāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 26.05.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 05.06.2023 13:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var apskatīt pieslēdzoties eis2.latvenergo.lv sistēmai pie konkrētā iepirkuma.