Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Dāvis Kalniņš, Davis.Kalnins@latvenergo.lv, 28061; 67728061; 28315664

Identifikācijas Nr.: IPN-159

Paredzamā līguma priekšmets: Pļaviņu HES stacionārās ugunsdzēsības sistēmas atjaunošana

Iepirkuma izsludināšanas datums: 24.04.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 16.06.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var apskatīt pieslēdzoties eis2.latvenergo.lv sistēmai pie konkrētā iepirkuma.