Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Rita Strika, Rita.Strika@latvenergo.lv, 28248; 67728248; 29185922

Identifikācijas Nr.: IPN-175

Paredzamā līguma priekšmets: "Microsoft Premier atbalsta pakalpojumi"

Iepirkuma izsludināšanas datums: 26.05.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 09.06.2023 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var apskatīt pieslēdzoties eis2.latvenergo.lv sistēmai pie konkrētā iepirkuma.