Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Rita Strika, Rita.Strika@latvenergo.lv, 28248; 67728248; 29185922

Identifikācijas Nr.: IPN-176

Paredzamā līguma priekšmets: Video pārvaldības sistēmas "Milestone Systems” IP videokameru licenču piegādi un programmatūras un licenču uzturēšanas programmas “Care Plus” nodrošināšana.

Iepirkuma izsludināšanas datums: 24.05.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 31.05.2023 15:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var apskatīt pieslēdzoties eis2.latvenergo.lv sistēmai pie konkrētā iepirkuma.