Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Laura Ozola, Laura.Ozola@latvenergo.lv, 28560; 67728560; 29121280

Identifikācijas Nr.: IPN-195

Paredzamā līguma priekšmets: Videi kaitīgu preču (elektrisko un elektronisko iekārtu) apsaimniekošanas pakalpojums 2024. un 2025.gadā.

Iepirkuma izsludināšanas datums: 07.09.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 22.09.2023 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var apskatīt pieslēdzoties eis2.latvenergo.lv sistēmai pie konkrētā iepirkuma.