Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Rita Strika, Rita.Strika@latvenergo.lv, 28248; 67728248; 29185922

Identifikācijas Nr.: IPN-201

Paredzamā līguma priekšmets: Serveru pirkums un piegāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 12.09.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.09.2023 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var apskatīt pieslēdzoties eis2.latvenergo.lv sistēmai pie konkrētā iepirkuma.