Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Ieva Arāja, Ieva.Araja@latvenergo.lv, 28062; 67728062; 26353104

Identifikācijas Nr.: IPN-204

Paredzamā līguma priekšmets: Piekļūšanas kontroles un apsardzes signalizācijas sistēmas InnerRange modernizēšana AS "Latvenergo" ražotnē "Rīgas TEC-2"

Iepirkuma izsludināšanas datums: 11.09.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.10.2023 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var apskatīt pieslēdzoties eis2.latvenergo.lv sistēmai pie konkrētā iepirkuma.