Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Laura Ozola, Laura.Ozola@latvenergo.lv, 28560; 67728560; 29121280

Identifikācijas Nr.: IPN-206

Paredzamā līguma priekšmets: Erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments" un fizikas festivāla organizēšana 2023./2024.m.g.

Iepirkuma izsludināšanas datums: 18.09.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.10.2023 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var apskatīt pieslēdzoties eis2.latvenergo.lv sistēmai pie konkrētā iepirkuma.