Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Tatjana Kromāne, Tatjana.Kromane@latvenergo.lv, 28253; 67728253; 28655347

Identifikācijas Nr.: IPN-217

Paredzamā līguma priekšmets: Saules elektrostacijas "Priekule" zemes sagatavošanas, ceļa izbūves un drenāžu sistēmas izveides darbi

Iepirkuma izsludināšanas datums: 11.09.2023

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.09.2023 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var apskatīt pieslēdzoties eis2.latvenergo.lv sistēmai pie konkrētā iepirkuma.