Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Kontaktpersona: Linda Stīpniece, Linda.Stipniece@latvenergo.lv, 28247; 67728247; 29164404

Identifikācijas Nr.: IPN-38

Paredzamā līguma priekšmets: Kontroluzskaites sadalņu iegāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 06.05.2022

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.05.2022 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var apskatīt pieslēdzoties eis2.latvenergo.lv sistēmai pie konkrētā iepirkuma.