Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Ivonna Iļjenko,Ivonna.Iljenko@latvenergo.lv,+371 67728063

Identifikācijas Nr.: IPR-64335

Paredzamā līguma priekšmets: Pļaviņu HES 47 m atzīmes telpu atjaunošanas darbu būvprojekta izstrāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 16.10.2020

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.11.2020 16:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā var saņemt, atsūtot rakstisku pieprasījumu uz e-pasta adresi: ivonna.iljenko@latvenergo.lv. Nolikuma pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Vietas apskate paredzēta 2020.gada 23.oktobrī plkst.10.00 (pieteikšanās kārtība noteikta nolikumā).