Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Linda Stīpniece,Linda.Stipniece@latvenergo.lv,67728247

Identifikācijas Nr.: IPR-64390

Paredzamā līguma priekšmets: Pļaviņu HES ēkas kreisā krasta kāpņu telpas Nr.3 un labā krasta balstā esošo kāpņu Nr.26 atjaunošana

Iepirkuma izsludināšanas datums: 01.10.2020

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 30.10.2020 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Iepirkuma procedūras nolikumu elektroniskā formā var saņemt, nosūtot e-pastu ar nolikuma pieprasījumu uz e-pasta adresi: Linda.Stipniece@latvenergo.lv. Nolikuma pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, kontaktpersona, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Vietas apskate paredzēta 2020.gada 14.oktobrī, plkst.10.00 (pieteikšanās kārtība noteikta iepirkuma procedūras nolikumā).