Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Mārtiņš Strods,Martins.Strods@latvenergo.lv, 67728246

Identifikācijas Nr.: IPR-64542

Paredzamā līguma priekšmets: M2M mobilo datu pārraides pakalpojuma sniegšana Latvijas Republikas teritorijā

Iepirkuma izsludināšanas datums: 23.09.2020

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 23.10.2020 13:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: Iepirkuma nolikums elektroniskā formā ir pieejams Elektronisko Iepirkumu Sistēmā www.eis.gov.lv.

IPR-64542_nolikums.pdf