Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Aigars Greitāns,Aigars.Greitans@latvenergo.lv,67728270

Identifikācijas Nr.: IPR-65060

Paredzamā līguma priekšmets: Rīgas HES ūdens pārgāznes aizsprosta balstu virsmu no atz. - 0.35m līdz atz.+20.25m remonts pārgāžņu laidumu Nr.1 un Nr.2 zonā

Iepirkuma izsludināšanas datums: 14.12.2020

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.01.2021 15:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Latvenergo elektronisko iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv

Papildus informācija: Iepirkumu procedūras nolikumu elektroniskā formā var saņemt nosūtot e-pastu ar nolikuma pieprasījumu uz adresi: aigars.greitans@latvenergo.lv. Nolikuma pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, kontaktpersona, epasta adrese un tālruņa numurs. Kopā ar Nolikumu tiks nosūtīti Tehniskās specifikācijas pielikumi. Vietas apskate paredzēta 2021.gada 14.janvārī plkst.13.00 Rīgas HES (pieteikšanās kārtība noteikta iepirkuma procedūras nolikumā).