Uzmanību!
Saistībā ar Covid-19 riskiem no 2020. gada 16. marta AS "Latvenergo" organizēto iepirkuma procedūru piedāvājumu atvēršanas sēdes nav atklātas un piegādātāju pārstāvju dalība klātienē atvēršanas sēdēs līdz nākamajam paziņojumam tiek pārtraukta. Informācija par atvēršanas rezultātiem piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem tiks nosūtīta 1 darba dienas laikā pēc piedāvājumu atvēršanas.


Pasūtītājs: AS Latvenergo

Kontaktpersona: Ivars Runkovskis,Ivars.Runkovskis@latvenergo.lv,67728267, 29299401

Identifikācijas Nr.: IPR-65442

Paredzamā līguma priekšmets: Elektrisko transporta līdzekļu īpaši ātro uzlādes iekārtu pirkums un piegāde

Iepirkuma izsludināšanas datums: 06.04.2021

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 07.05.2021 14:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskā iepirkumu sistēma www.eis.gov.lv

Papildus informācija: Nolikumu elektroniskā formā iespējams saņemt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/54567. Kandidātu pieteikumi jāiesniedz elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/54567

IPR-65442_nolikums.pdf